در ادامه خواست‌ها مبنی بر حضور حکومت سرپرست در نشست‌های بین‌المللی در باره افغانستان، معین سیاسی وزارت خارجه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا بر دعوت هیأت حکومت سرپرست در نشست‌های بین‌المللی به‌عنوان طرف مسئول تأکید کرد. وزارت امور خارجه از دیدار شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی این وزارت با رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا […]

در ادامه خواست‌ها مبنی بر حضور حکومت سرپرست در نشست‌های بین‌المللی در باره افغانستان، معین سیاسی وزارت خارجه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا بر دعوت هیأت حکومت سرپرست در نشست‌های بین‌المللی به‌عنوان طرف مسئول تأکید کرد.

وزارت امور خارجه از دیدار شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی این وزارت با رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان خبر داده‌است. سخنگوی این وزارت با نشر رشته پستی‌ در ایکس گفته‌است که دو طرف درباره همکاری‌های دوجانبه به‌ویژه در زمینه روابط سیاسی گفت‌وگو کرده‌اند. استانکزی در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا گفته‌است که از حکومت سرپرست در نشست‌های بین‌المللی به‌عنوان طرف مسئول و حاکم دعوت شود. معین سیاسی وزارت خارجه به‌منظور موثریت نشست‌های بین‌المللی مرتبط با افغانستان جهت ایجاد هماهنگی و روابط اساسی در سطح بین‌المللی، دعوت از حکومت سرپرست را مهم خوانده‌است.

عبدالقهار بلخی همچنین گفته که کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان، یکی دیگر از موضوع‌های ‌مورد بحث دیدار دوطرف بوده‌است. در همین حال، برخی از کارشناسان حوزه سیاست می‌گویند که حکومت سرپرست در حال حاضر حاکم افغانستان است؛ اما جامعه‌ جهانی و مردم کشور خواست‌هایی از این حکومت دارد و تا هنگامی‌که این حکومت به انتظارات شهروندان افغانستان و جهان‌ پاسخ مثبت ندهد، در نشست‌های بین‌المللی دعوت نخواهد شد.

این در حالی‌است که حکومت سرپرست در نشست اخیر دوحه درباره افغانستان اشتراک‌ نکردند. انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ۱۹ فبروری پس از پایان نشست به خبرنگاران گفت که حکومت سرپرست برای اشتراک شرط‌های غیرقابل‌قبول داشتند که اصول بین‌المللی را نقض می‌کرد. او‌ افزود که بدون حضور نمایندگان حکومت سرپرست هم اهداف مورد انتظار از دومین نشست دوحه به‌دست آمد.