در ادامه تنش‌های میان تهران و کابل، وزیر داخله ایران گفته است که در بند کمال خان آب وجود دارد و کارشناسان ایران باید به محل اعزام شده و از چگونگی وجود آب در بند کمال خان گزارش دهند. درهمین‌حال، شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که ایران و افغانستان باید مساله حق‌آبه را از طریق […]

در ادامه تنش‌های میان تهران و کابل، وزیر داخله ایران گفته است که در بند کمال خان آب وجود دارد و کارشناسان ایران باید به محل اعزام شده و از چگونگی وجود آب در بند کمال خان گزارش دهند. درهمین‌حال، شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که ایران و افغانستان باید مساله حق‌آبه را از طریق سیاسی حل کند. این در حالی‌است که پیشتر از این، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفته بود که حکومت ایران باید مساله حق‌آبه از رود هیرمند را از راه گفت‌وگو حل کند و تاکید کرده بود که در حال‌حاضر در بند کمال خان آب نیست.

در ادامه تنش‌ها میان مقام‌های حکومت سرپرست با دولت ایران بر سر حق‌آبه این کشور از رود هیرمند، وزیر داخله ایران با رد اظهارات مقام‌های حکومت سرپرست و با استناد به نظر کارشناسان ایرانی گفته که در دریای هیرمند آب وجود دارد.

وزیر داخله ایران در این مورد در صفحه تویتر خود نگاشته که باید کارشناسان آنان به محل اعزام شوند و چگونگی وجود آب در سد کمال خان را مشخص کنند: ″اگر طرف مقابل ادعا می‌ کند که هیرمند آب ندارد، کارشناسان ما به محل اعزام شوند و بررسی کنند، اگر آب نبود که ما بحثی نداریم.

گفتنی‌است که وزیر داخله ایران از حاکمان کنونی خواسته که در برابر پیام‌‌های دوستی صادر شده از جانب ایران احساس مسوولیت کنند. وحیدی در حالی این اظهارات را مطرح کرده که پیشتر از این، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفته بود که در سد کمال خان آب نیست.