عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس‌الوزرا در دیدار با کانی وگناراجا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار به رسمیت‌شناسی حکومت کنونی شده‌است. همچنان، معاون دبیرکل سازمان ملل از ادامه کمک‌های سازمان ملل به افغانستان اطمینان داده‌است. ارگ با نشر پیامی در برگه‌ ایکس، از دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس‌الوزرا با کانی وگناراجا معاون دبیرکل سازمان […]

عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس‌الوزرا در دیدار با کانی وگناراجا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار به رسمیت‌شناسی حکومت کنونی شده‌است. همچنان، معاون دبیرکل سازمان ملل از ادامه کمک‌های سازمان ملل به افغانستان اطمینان داده‌است.

ارگ با نشر پیامی در برگه‌ ایکس، از دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس‌الوزرا با کانی وگناراجا معاون دبیرکل سازمان ملل خبر داده‌است. حنفی در این دیدار، در ادامه خواست‌های مقام‌های حکومت سرپرست برای به رسمیت‌شناسی حکومت کنونی، خواستار اقدام جدی سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت ‌شناختن حاکمیت کنونی شده‌است. عبدالسلام حنفی به کانی وگناراجا گفته که ملل متحد در راستای به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست بایست گام‌های جدی بردارد:«حکومت سرپرست توانسته در زمینه‌های محو فساد اداری، از بین بردن کشت، استعمال، قاچاق و تجارت مواد مخدر، برقراری صلح‌وامنیت پایدار، جمع‌آوری و کمک به افراد بی بضاعت، جمع‌آوری و تداوی معتادین و مدیریت بیش از یک میلیون مهاجر عودت‌کننده، موفق عمل کند. ما از سازمان ملل متحد انتظار داریم که با در نظرگرفتن این دستاوردها؛ قدم‌های جدی را جهت به ‌رسمیت ‌شناختن این حکومت بر دارد».

در همین حال، برخی از کارشناسان حوزه سیاست می‌گویند که هر دولتی نخست از همه، به مشروعیت داخلی نیاز دارد و حکومت سرپرست نیز، باید به‌دنبال مشروعیت داخلی باشد.

افزون بر این، عبدالسلام حنفی تصریح کرده‌است که افغانستان تأثیر اندک بر تولید گازهای گل‌خانه‌ای و تغییرات اقلیمی دارد و از سازمان ملل خواسته‌است تا در زمینه مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی با افغانستان همکاری جدی کند. خانم وگناراجا نیز از ادامه کمک‌های سازمان ملل اطمینان داده و تأکید کرده که این سازمان در بخش‌های مختلف به‌ویژه در عرصه‌ محیط زیست، افغانستان را همکاری می‌کند: «سازمان‌های تابعه‌ای سازمان ملل متحد آماده است تا کمک‌هایش را در عرصه‌های محیط زیست، امور بشر‌دوستانه، کاریابی، امور زیربنایی و کاهش فقر در افغانستان ادامه دهد».

با این همه اما، برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های انسان‌دوستانه نمی‌تواند راه‌حل مناسب برای برون‌رفت از شرایط کنونی باشد و می‌باید که جامعه جهانی افغانستان را در امر راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی کمک کند.

قابل یاددهانی‌است که بربنیاد واپسین گزارش‌های امدادگران بین‌المللی، در حال حاضر دست‌کم، دوسوم جمعیت کشور برای زنده‌ ماندن، به ‌کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv