در ادامه نگرانی‌ها از محدودیت‌ها علیه آموزش دختران در کشور، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در آستانه‌ی سال جدید خورشیدی و سال جدید تعلیمی در کشور، باردیگر از حکومت سرپرست خواست که مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بازگشایی کند. آقای کرزی افزوده که بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به‌روی دختران مسأله‌ی حیاتی است. در ادامه […]

در ادامه نگرانی‌ها از محدودیت‌ها علیه آموزش دختران در کشور، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در آستانه‌ی سال جدید خورشیدی و سال جدید تعلیمی در کشور، باردیگر از حکومت سرپرست خواست که مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بازگشایی کند. آقای کرزی افزوده که بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به‌روی دختران مسأله‌ی حیاتی است.

در ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی در رابطه به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران به‌ویژه محدودیت آموزشی و تحصیلی دختران کشور، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین درصفحه اکس خود درآستانه‌ی سال جدید خورشیدی و سال جدید تعلیمی در کشور، باردیگر از حکومت سرپرست خواست تا مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بگشایند. رییس‌جمهور پیشین کشور گفته‌است که آموختن دانش راه بقا، رشد، افتخار و رهایی هر جامعه‌ی انسانی است. آقای کرزی هم‌چنان خواهان فراهم شدن زمینه‌ی بهتر آموزش برای دختران کشور شده‌است.

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که ادامه محدویت‌ها علیه آموزش دختران در کشور مانع رشد اقتصاد کشور خواهد شد. آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند که محدویت‌های آموزشی را بردارد.

در حالی رئیس‌جمهوری پیشین کشور خواستار بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران شده‌است که قرار است تا دو روز دیگر سال آموزشی ۱۴۰۳ در کشور آغاز شود. این در حالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست همواره گفته‌اند که در صدد ایجاد زمینه‌های آموزشی بهتر برای دختران در پرتوی شریعت اسلام اند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv