در ادامه رای‌زنی‌ها منطقه‌ای و جهانی در باره اوضاع کشور، سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرده و در باره اوضاع جاری افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند. حسن کاظمی‌قمی گفته‌است که با آنتونیو گوترش بر ضرورت حل مسائل افغانستان با روی‌کرد منطقه‌ای اتفاق‌ نظر دارد. پس از برگزاری دومین نشست دوحه […]

در ادامه رای‌زنی‌ها منطقه‌ای و جهانی در باره اوضاع کشور، سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرده و در باره اوضاع جاری افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند. حسن کاظمی‌قمی گفته‌است که با آنتونیو گوترش بر ضرورت حل مسائل افغانستان با روی‌کرد منطقه‌ای اتفاق‌ نظر دارد.

پس از برگزاری دومین نشست دوحه پیرامون افغانستان، حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان از دیدار با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در حاشیه‌ی نشست دوحه در باره اوضاع جاری افغانستان خبر داده‌است. حسن کاظمی‌قمی در پلتفرم ایکس نگاشته که با آنتونیو گوترش، بر ضرورت حل مسائل افغانستان با روی‌کرد منطقه‌ای اتفاق‌ نظر دارد:«با دبیرکل سازمان ملل ضمن برسی مسائل امنیتی، اجتماعی و سیاسی موجود در موضوع افغانستان و مسائل مرتبط با مهاجرین در ایران، دیدگاه‌های مشترکی داشتیم؛ گفت‌وگو صریح و سازنده‌ای صورت پذیرفت و هر دو طرف بر ضرورت حل مسائل افغانستان با روی‌کرد منطقه‌ای اتفاق نظر داشته‌ایم».

در همین حال، برخی از کارشناسان حوزه سیاست می‌گویند که اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌تواند راه برون‌رفت از اوضاع کنونی کشور باشد.

نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان پیشتر تأکید کرده بود که برای آوردن ثبات در افغانستان، باید مسیر کمیته‌ی تماس منطقه‌ای مورد توجه دیگر کشورها قرار گیرد. کمیته‌ای که کاظمی قمی از آن نام می‌برد، متشکل از نمایندگان ایران، روسیه، چین و پاکستان است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv