در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ″یونیسف″ به‌تازگی اعلام کرده است که در سال جاری میلادی، بیش از ۲۸ میلیون تن از شهروندان افغانستان نیاز به‌کمک‌های بشردوستانه دارند که از این میان، بخش بزرگ آن را کودکان تشکیل داده، به‌گونه که حدود […]

در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ″یونیسف″ به‌تازگی اعلام کرده است که در سال جاری میلادی، بیش از ۲۸ میلیون تن از شهروندان افغانستان نیاز به‌کمک‌های بشردوستانه دارند که از این میان، بخش بزرگ آن را کودکان تشکیل داده، به‌گونه که حدود ۱۵٫۸ میلیون تن از افراد نیازمند کشور، کودکان هستند.

یونیسف افغانستان را همچنان با بحران‌های از جمله خشک‌سالی، سیلاب، ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و آوارگی مواجه است. این اداره ملل متحد تاکید کرده که انتظار می‌رود بحران اقتصادی در افغانستان ادامه یابد که در این صورت، ۶۴ درصد از خانواده‌ها قادر به‌تامین نیازهای اساسی خود نخواهند بود.

در کنار این، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، گفته که این‌ سازمان پس از کاهش بودجه تنها به پنج میلیون افغانستانی نیازمند قادر به‌کمک‌رسانی است: ″برنامه جهانی غذا کمک‌های خود به جامعه افغانستان را از ۷۵ درصد به ۵۰ درصد کاهش داد و در ماه می مجبور شد هشت میلیون افغانستانی را از فهرست دریافت کمک‌ها حذف کند.

برنامه جهانی غذا پیش از این بارها از کم‌بود بودجه برای کمک‌ به‌مردم افغانستان هشدار داده بود. معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا تصریح می‌کند که به‌صورت مجموعی سطح‌ کمک‌ها در ۳۸ کشور از ۸۶ کشور که برنامه جهانی غذا در آن فعالیت می‌کند، کاهش یافته است.

گفتنی‌است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، ضمن این که در مورد بانوان افغانستان نگرانی کرده، گفته است که محیط حفاظتی بدتر شده و آسیب‌پذیری زنان و دختران افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا در حالی از کاهش کمک‌ها به‌افغانستان خبر می‌دهد که پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، بیشتر شهروندان کشور با ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم‌ می‌کنند.