سازمان جهانی خوراک سازمان ملل متحد اعلام کرده که از هر ده خانواده در افغانستان نه خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند و بیشتر کودکان گرسنه به‌مکتب می‌روند. این اداره ملل متحد گفته که به‌کمک کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده، روزانه به ۷۰۰هزار کودک در مکتب‌ها بسکیت‌های مغذی فراهم می‌کند؛ اما، اگر بودجه لازم را از […]

سازمان جهانی خوراک سازمان ملل متحد اعلام کرده که از هر ده خانواده در افغانستان نه خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند و بیشتر کودکان گرسنه به‌مکتب می‌روند.

این اداره ملل متحد گفته که به‌کمک کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده، روزانه به ۷۰۰هزار کودک در مکتب‌ها بسکیت‌های مغذی فراهم می‌کند؛ اما، اگر بودجه لازم را از امدادگران بین‌المللی دریافت نکند، نمی‌تواند در ماه اکتوبر به کمک رسانی به‌نیازمندان کشور ادامه دهد: ″بیش‌تر کودکان بدون نوشیدن چای صبح‌گاهی و شکم خالی به مکتب می‌روند. آموزش در گرسنگی بسیار دشوار است″.

از سوی دیگر، به تازگی شورای امنیت اعلام کرده‌است که بیش از پنجاه برنامه کمکی به‌دلیل مداخله حکومت سرپرست متوقف شده است. پیشتر از این نیز، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان گفته بود که در حال‌حاضر حدود ۵۰ درصد از جمعیت افغانستان به‌خدمات صحی دسترسی نداشته و غذا برای خوردن ندارند.

در کنار این، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل در افغانستان “اوچا” نسبت به‌کمبود بودجه در افغانستان نگرانی کرده است: ″بین جولای تا سپتامبر سال جاری میلادی، برخی از منابع حیاتی بهداشت، حفاظت، تغذیه، خوراک و معیشت به دلیل کمبود بودجه در خطر شکسته شدن خط لوله قرار دارند. بودجه اضافی برای تهیه و تحویل به موقع منابع اصلی بسیار مهم است″.

این همه در حالی‌است که نهادهای امدادگر بین‌المللی به تکرار از کمبود بودجه و دستخوش شدن نیازمندان افغانستان با دشواری های بی پیشینه هشدار داده اند و خواستار کمک‌های بیشتر به‌شهروندان افغانستان شده‌اند.