رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان در سفرش به لس‌آنجلس افغانستان را بدترین مکان در جهان برای زنان عنوان کرده و از دست‌اندرکاران هالیوود خواسته تا زنان افغانستان را فراموش نکنند. همزمان با این، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است زمان آن است که همه زنان جهان از زنان […]

رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان در سفرش به لس‌آنجلس افغانستان را بدترین مکان در جهان برای زنان عنوان کرده و از دست‌اندرکاران هالیوود خواسته تا زنان افغانستان را فراموش نکنند.

همزمان با این، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است زمان آن است که همه زنان جهان از زنان افغانستان حمایت کنند. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن اقدام نهادهای بین‌المللی را راه حل برای رفع محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در کشور می‌دانند.

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت زنان و دختران در کشور رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان در سفرش به لس‌آنجلس در مراسمی که از سویی مدیر کمیسیون فلم کالیفرنیا و سفیر سابق امریکا در مجارستان برگزار شده بود، افغانستان را بدترین مکان در جهان برای زنان  عنوان کرده و از دست‌اندرکاران هالیوود خواسته است تا زنان افغانستان را فراموش نکرده و از هالیوود و فلم‌سازان خواسته است تا با تهیه فلم و مستند، به صدای اعتراضی زنان افغانستان کمک کنند: ″راه‌های زیادی وجود دارد که می‌‌توانیم از طریق صنعت خلاق در هالیوود، با مستندسازی و داستان‌‌گویی به زنان افغانستان کمک کنیم تا داستان خود را تغییر دهند″.

در همین‌حال، شماری از فعالا عرصه حقوق زن از از بین رفتن دست‌اوردهای ۲۰ گذشه زنان به‌صورت تدریجی در کشور را نگرانی کرده و اقدام نهادهای بین‌المللی را راه حل برای رفع محدودیت‌های علیه زنان و دختران در کشور می‌دانند.

همزمان با این، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد “اوچا” با نشر اعلامیه‌ای از عمل‌کرد حکومت کنونی در قبال زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است زمان آن است که همه زنان جهان از زنان افغانستان حمایت کنند. اوچا افزوده است تلاش‌ها جریان دارد که حکومت کنونی را قناعت بدهد تا محدودیت که علیه کار و آموزش زنان و دختران وضع شده، برداشته شود.

گفتنی‌است که نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور حقوق بشر افغانستان گفته تاکنون حکومت کنونی بیش از ۸۰ فرمان برای محدود کردن زنان صادر کرده‌است.