نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که حکمت کنونی در افغانستان به علت سیاست‌‌هایش در برابر زنان و دختران به‌رسمیت شناخته نشده است. در همین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که کشورهای جهان به‌دلیل این‌که دیدگاه واحد در رابط به تعامل با حکومت سرپرست ندارند، دنبال وقت کشی هستند. همزمان با این شماری […]

نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که حکمت کنونی در افغانستان به علت سیاست‌‌هایش در برابر زنان و دختران به‌رسمیت شناخته نشده است.

در همین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که کشورهای جهان به‌دلیل این‌که دیدگاه واحد در رابط به تعامل با حکومت سرپرست ندارند، دنبال وقت کشی هستند. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که آموزش و تحصیل حق همه شهروندان کشور است و باید زمینه آموزش و کار برای زنان نیز فراهم شود.

لیندا توماس گرینفیلد، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در واشنگتن گفته است که حکمت فعلی در افغانستان به علت سیاست‌‌هایش در برابر زنان و دختران به‌رسمیت شناخته نشده است. خانم گرینفیلد افزوده است که امریکا و سازمان ملل حکومت سرپرست در افغانستان را بربنیاد گام‌هایی که بر می‌دارد، قضاوت می‌کند: ″ما طالبان را بربنیاد کارهایی که انجام می‌دهند قضاوت می‌کنیم از همین رو است که آنان تاکنون از سوی سازمان ملل متحد و ما به‌رسمیت شناخته نشده‌اند″.

در همین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که کشورهای جهان به‌دلیل این‌که دیدگاه واحد در رابط به تعامل با حکومت سرپرست ندارند، دنبال وقت کشی هستند تا این‌که کشور بیش‌تر به قهقرا کشیده شود.

از سویی‌دیگر، شماری از فعالان حقوق زن از وضع روز افزون محدودیت‌ها علیه زنان نگرانی کرده می‌گویند زنانی که تنها نان‌آور خانواده‌های خود هستند، ممانعت کار آن‌ها به شمار خانواده‌های نیازمند می‌افزاید. آنان از مسولان حکومتی میخواهند که اجازه بدهند زنان به کارشان برگردند.

همزمان با این، شماری دیگر از فعلان حقوق زنان می‌گویند که آموزش و تحصیل حق همه شهروندان کشور است و باید زمینه آموزش و کار برای زنان نیز فراهم شود.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین زنان از آموزش، تحصیل و هم‌چنان کار منع شدند. با انکه یکی از  شرط‌های جهان برای به‌رسمیت شناختن حکومت فعلی در کشور رعایت حقوق همه شهروندان به‌ویژه زنان است؛ اما امارت اسلامی بارها اعلام کرده است که در چهارچوب شریعت اسلامی به‌حق کار زنان متعهد است.