در ادامه نگرانی‌ها از افزایش روز افزون فقر در کشور برنامه جهانی غذا با اعلام این که روزانه ۲۰ میلیون شهروند افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند، بار دیگر تاکید کرد که ادامه کمک به‌نیازمندان افغانستان ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد. در همین‌حال، وزرات دولت در امور رسیدگی به حوادث از کمک ۶۲ تُن مواد […]

در ادامه نگرانی‌ها از افزایش روز افزون فقر در کشور برنامه جهانی غذا با اعلام این که روزانه ۲۰ میلیون شهروند افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند، بار دیگر تاکید کرد که ادامه کمک به‌نیازمندان افغانستان ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

در همین‌حال، وزرات دولت در امور رسیدگی به حوادث از کمک ۶۲ تُن مواد خوراکی و غیرخوراکی از سوی کشور ترکمنستان به افغانستان خبرداده‌است.

در ادامه نگرانی‌ها از افزایش روز افزون فقر در کشور، برنامه جهانی غذا افزود که حدود چهار میلیون کودک و مادر در افغانستان با سوء‌تغذیه شدید مواجه ‌اند. این نهاد بین‌المللی تاکید می‌‌کند که ادامه کمک به نیازمندان افغانستان ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

همزمان با این، هسیائو وی لی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت بشردوستانه اعلام کرد روزانه ۲۰ میلیون افغانستانی غذای کافی برای خوردن ندارند و گرسنه می‌‌خوابند.

در همین‌حال، وزرات دولت در امور رسیدگی به‌حوادث می‌گوید که ترکمنستان ۶۲ تُن مواد خوراکی و غیر خوراکی و دارو که ارزش مجموعی آن یک میلیون دالر می‌‌شود، به افغانستان کمک کرده‌است. با آنکه همواره شهروندان از توزیع غیر شفاف کمک‌ها به نیازمندان شکایت دارند؛ اما احمدشاه ذهین، آمر تدارکات وزرات دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که کمک‌های ارسال شده از کشور ترکمنستان را به صورت شفاف برای آسیب‌دیدگاه ناشی از حوادث طبیعی در سطح کشور توزیع می‌کنند.

این در حالی‌است که سازمان ملل متحد چندی پیش گفته بود با وجود این‌که افغانستان با بزرگ‌ترین بحران بشردوستانه جهان روبه‌رو است، کم‌ترین بودجه را در اختیار دارد.