همزمان با دو ساله‌گی به‌قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی به‌کشور، نهادها معتبر بین‌المللی کار کرده‌های این حکومت را بررسی کرده‌اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بار دیگر وضعیت درافغانستان را نگران‌ کننده خوانده و تاکید کرده که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند: “اکنون دو سال از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد […]

 

همزمان با دو ساله‌گی به‌قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی به‌کشور، نهادها معتبر بین‌المللی کار کرده‌های این حکومت را بررسی کرده‌اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بار دیگر وضعیت درافغانستان را نگران‌ کننده خوانده و تاکید کرده که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند: اکنون دو سال از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و وضعیت در این کشور به‌ویژه وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران عمیقاً نگران‌کننده است.

درهمین‌حال، انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در نشست خبری گفته که راه برقراری روابط بیشترعادی میان افغانستان و کشورهای جهان، منوط به احترام گذاشتن به‌حقوق زنان در افغانستان است: “طالبان را به‌خاطر عدم پابندی به‌شمار زیاد تعهدات به‌ویژه در خصوص حقوق زنان و دختران حسابده نگه‌می‌داریم. راه هرگونه روابط بیشتر عادی با طالبان و سایر کشورها تا زمانی مسدود خواهد بود که در کنار سایر موضوعات، به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته شود.”

در عین‌حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در تویتی گفته که با سلب حق آموزش از زنان و دختران افغانستان، آنان را از اکثر حقوق‌‌شان محروم می‌کند: “آموزش یک حق برای توانمندی است که برای تحقق سایر حقوق‌بشر، از جمله حقوق کار، زندگی معمولی، سلامتی، مشارکت در جامعه، برابری در قانون و آزادی‌های مالی ضروری است”.

همچنان، سیما بحوث، رییس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد گفته که طی دو سال گذشته، به‌صورت سیستماتیک و بی‌‌پیشینه حقوق‌بشری زنان و دختران افغانستان نقض کرده شده‌است.

این واکنش‌ها و نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌‌شود که از زمان تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، تا کنون بیش از ۵۰ دستور محدود‌کننده بر زنان و دختران کشور صادر شده‌است.