در ادامه نگرانی‌ها از وضع محدودیت‌ها علیه آموزش و تحصیل دختران و کار زنان در کشور، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان بار دیگر از ادامه محدودیت‌ها انتقاد کرده است. وی گفته که زنان افغانستان از چانس آموختن سایرعلوم محروم شده‌اند. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که زنان و دختران در افغانستان باید […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضع محدودیت‌ها علیه آموزش و تحصیل دختران و کار زنان در کشور، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان بار دیگر از ادامه محدودیت‌ها انتقاد کرده است.

وی گفته که زنان افغانستان از چانس آموختن سایرعلوم محروم شده‌اند. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که زنان و دختران در افغانستان باید آموزش ببینند و تحصیل و کار کنند. آنان از نهادهای پیشتی‌بان آموزش در جهان می‌خواهند که برای فراهم کردن زمینه‌های آموزش برای دختران در افغانستان تلاش بیش‌تر کنند.

محرومیت از آموزش، تحصیل و هم‌چنان کار به اساس جنسیت در کشور سبب ایجاد حیرت جهانیان شده‌است. نزدیک به دو سال می‌شود که این محدودیت‌ها واکنش‌های گسترده‌ای داخلی و خارجی را در پی داشته در این خصوص نشست‌های زیاد برگزار شده و اعلامیه‌های زیادی صادر شده است؛ اما تا هنوز نتیجه‌ی در پی نداشته است.

شماری از فعالان حقوق زن، ″روز جهانی زنان و دختران در علم″ را برای بازگو کردن نقش زنان در تمامی عرصه‌های علمی مهم دانسته و می‌گویند در حالی از این روز در جهان بزرگداشت شد که زنان و دختران در افغانستان از آموزش محروم هستند. آنان از نهادهای پیشتی‌بان آموزش زنان در جهان می‌‍خواهند که برای فراهم کردن زمینه‌های آموزش برای دختران درافغانستان تلاش بیش‌تر کنند.

از سویی‌هم، کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان با نشرتویتی به‌مناسبت “روز جهانی زنان و دختران در علم” گفته که زنان افغانستان از چانس آموختن ساینس و سایرعلوم محروم شده‌اند. همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان از ادامه مسدود ماندن مکتب‌ها نگرانی کرده و خواستار بازگشایی هر چه زودتر مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و هم‌چنان لغو منع کار زنان شده‌اند.

۱۱فبروری مصادف با “روز جهانی زنان و دختران در علم” است. اما زنان و دختران درکشورنزدیک به دو سال می‌شود که از آموزش محروم هستند. حکومت سرپرست نیز بارها تاکید کرده که به آموزش و کار زنان مطابق شریعت اسلامی متعهد است.