در ادامه نگرانی‌ها از پیامدهای منفی محدودیت‌ها علیه زنان در کشور، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته که سیاست‌های محدود‌کننده حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارایه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده‌است. این مقام سازمان صحی جهان هشدار داده‌است که زندگی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان […]

در ادامه نگرانی‌ها از پیامدهای منفی محدودیت‌ها علیه زنان در کشور، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته که سیاست‌های محدود‌کننده حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارایه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده‌است. این مقام سازمان صحی جهان هشدار داده‌است که زندگی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان با خطر روبه‌رو است. درهمین حال، شماری از فعالان حقوق کودکان از حکومت می خواهند که برنامه‌هایی را برای بهتر شدن وضعیت کودکان در کشور عملی کنند.

لیو دپنگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته که سیاست‌های محدود‌کننده حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارایه خدمات صحی به مردم به‌‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده‌است. دپنگ این موضوع را در نشستی که به‌هدف پرداختن به نابرابری‌های جهانی در سلامت مادر، نوزاد و کودک برگزار شده، بیان کرده‌است. این مقام سازمان صحی جهان هشدار داده‌است که زند‌گی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان با خطر روبه‌رو است: «آشفته‌گی سیاسی، فروپاشی اقتصادی، و سیاست‌های محدودکننده طالبان موانعی را برای خدمات ضروری مراقبت‌های صحی به‌ویژه برای زنان افغانستان ایجاد کرده‌است. ما نمی‌توانیم در برابر چنین بحران انسانی ناظر منفعل بمانیم».

در حالی این مقام سازمان صحی جهان زند‌گی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان را با خطر مواجه می‌داند که شماری از فعالان حقوق کودکان از حکومت می خواهند که برنامه‌هایی را برای بهتر شدن وضعیت کودکان در کشور عملی کنند.

گفتنی‌است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان بخش صحی در کشور با چالش‌ها جدی از جمله کمبود کادرهای صحی و پرسنل روبه‌رو شده است. وضع محدودیت‌ علیه کارمندان زن در نهاده‌های مددرسان سبب شد‌ است تا آنان نتوانند به‌گونه اساسی برای مردم به‌ویژه در بخش صحت کمک‌رسانی کنند. این در حالی‌است که چند روز پیش نیز سازمان صحی جهان با نشر گزارشی گفته بود که افغانستان همچنان با یک بحران انسانی پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv