کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که در شش ماه اول سال جاری میلادی به‌حدود ۱۶ میلیون تن در افغانستان کمک‌های غذایینجات بخش توزیع کرده‌است. این اداره در تویتر خود، از کشورهایی مانند هند تشکر کرده که با کمک‌های سخاوتمندانه‌شان، فرصت دسترسی به این شهروندان افغانستان را فراهم کرده‌اند. در این حال […]

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که در شش ماه اول سال جاری میلادی به‌حدود ۱۶ میلیون تن در افغانستان کمک‌های غذایینجات بخش توزیع کرده‌است.

این اداره در تویتر خود، از کشورهایی مانند هند تشکر کرده که با کمک‌های سخاوتمندانه‌شان، فرصت دسترسی به این شهروندان افغانستان را فراهم کرده‌اند.

در این حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که برای رسیدگی به‌نیازمندان در افغانستان در شش ماه آینده، به یک میلیارد دالر نیاز دارد. سخنگوی این اداره می‌گوید که اگر این پول به آنان نرسد، کمک با میلیون‌ها شهروند دیگر در افغانستان نیز قطع خواهد شد.

این در حالی‌است که وزیر خارجه امریکا گفته است که امریکا به صفت پیشگام فراهم‌آوری کمک‌های بشری به افغانستان در دو سال گذشته کم‌وبیش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر کمک را به مردم افغانستان فراهم کرده‌است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از ۲۹ میلیون شهروند افغانستان، به‌کمک‌های بشری، نیاز دارند.