در ادامه نگرانی‌های جهان مبنی بر وضعیت نا به‌سامان شهروندان به‌ویژه نیازمندان افغانستان، رییس شورای مهاجرت ناروی در رشته پیام‎هایی در ایکس خود نگاشته که کمک‌های اضطراری به تنهایی نمی‌تواند در درازمدت چالش‌های افغانستان را کاهش دهد و باید روی توسعه افغانستان توجه شود و به‌این مقصد کمک صورت بگیرد. آقای ایگلند در ادامه تاکید […]

در ادامه نگرانی‌های جهان مبنی بر وضعیت نا به‌سامان شهروندان به‌ویژه نیازمندان افغانستان، رییس شورای مهاجرت ناروی در رشته پیام‎هایی در ایکس خود نگاشته که کمک‌های اضطراری به تنهایی نمی‌تواند در درازمدت چالش‌های افغانستان را کاهش دهد و باید روی توسعه افغانستان توجه شود و به‌این مقصد کمک صورت بگیرد.

آقای ایگلند در ادامه تاکید کرده که شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به‌حمایت جامعه بین‌المللی دارند: ″ما به دیپلمات‌های خارجی بیشتری نیاز داریم که به کابل بازگردند و به مبارزه برای حقوق‌بشر و اصول بشردوستانه کمک کنند؛ اما، کمک اضطراری به تنهایی نمی‌تواند نیازهای درازمدت بزرگ را برطرف کند. تمویل کننده‌گان بایست متعهد به تامین مالی پایدار و بازگشت کمک‌های توسعه باشند. مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری به مشارکت جمعی جامعه جهانی نیاز دارد″.

افزون بر این، سازمان جهانی خوراک با نشر نوار ویدیویی از معاون مدیر اجرایی این نهاد در پلتفرم ایکس خود نگاشته است که گفت‌وگو در مورد بهترین راه‌ها برای کمک به‌مردم افغانستان در زمستان و برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ضروری است: ″سازمان جهانی خوراک یک برنامه بسیار مهم در افغانستان دارد؛ اما، ما در چند ماه پسین مجبور شده‌ایم کمک‌های خود را کاهش دهیم. محیط‌های عملیاتی بسیار دشوار است؛ اما، ما این‌جا هستیم تا به روشی اصولی و موثر کمک ارایه دهیم. بنابراین، پیام امروز من به کمک‌کننده‌گان این است که ما به کمک‌های بیشتر نیاز داریم، ما به پول بیشتری نیاز داریم تا در زمستان به نیازمندان افغانستان کمک کنیم″.

این در حالی‌است که پیشتر از این نیز به‌شمول سازمان جهانی خوراک، نهادهای امدادگر جهانی نسبت به اوضاع بد بشری افغانستان و دچارشدن این سازمان‌ها به‌کمبود بودجه کمک‌رسانی نگرانی کرده‌اند و هشدار داده‌اند که در صورت تامین نشدن بودجه کافی، افغانستان شاهد یک بحران بی‌پیشینه‌ای بشری می‌شود.