سازمان جهانی غذا می‌گوید که برای مبارزه با گرسنگی حاد در افغانستان ۹۰۰ میلیون دالر نیاز است. این اداره با نشر گزارشی گفته که در شش دهه گذشته به مردم افغانستان کمک کرده و اکنون نیز به این روند ادامه می‌‍‌دهد. به گفته این سازمان، گرسنگی هنوز جان بیش از ۱۵ میلیون تن را در […]

سازمان جهانی غذا می‌گوید که برای مبارزه با گرسنگی حاد در افغانستان ۹۰۰ میلیون دالر نیاز است.

این اداره با نشر گزارشی گفته که در شش دهه گذشته به مردم افغانستان کمک کرده و اکنون نیز به این روند ادامه می‌‍‌دهد. به گفته این سازمان، گرسنگی هنوز جان بیش از ۱۵ میلیون تن را در افغانستان تهدید می‌‌کند. برنامه جهانی غذا بار دیگر هشدار داده‌است که دوام ممنوعیت بر کار زنان برای رساندن کمک‌های بشری و خیریه به افغانستان خطر بزرگ است.

سازمان جهانی غذا گفته است که به ۹۰۰ میلیون دالر امریکایی نیاز دارد تا بتواند به‌کسانی‌ که با گرسنگی حاد در افغانستان روبه‌‌رو اند، کمک کند. این سازمان، با نشر گزارشی نوشته که در شش دهه گذشته به مردم افغانستان متعهد بوده‌است. این سازمان تصریح کرده است که بر ادامه کار در افغانستان متمرکز است؛ جایی‌ که گرسنه‌گی هنوز جان بیش از ۱۵میلیون تن را تهدید می‌‌کند. به باور این سازمان، دور شدن از افغانستان به‌ معنای قرار دادن زنان و کودکان در یک موقعیت خطرناک است.

سازمان جهانی غذا خاطر نشان کرده‌است که باز گرداندن زنان به کار، اولویت اصلی این سازمان است و مذاکرات را در همه سطوح دنبال می‌‌کند. این نهاد بزرگ‌‌ترین تهدید در برابرش را کم‌بود بودجه عنوان کرده و افزوده که محدودیت‌های اشتغال زنان یک خطر جدی برای اقدام‌‌های بشردوستانه در افغانستان است.

درهمین‌حال، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان ″سیگار″ می‌‌گوید امریکا از زمان سقوط حکومت پیشین افغانستان، دو میلیارد دالر و یک‌صد میلیون دالر به افغانستان کمک کرده‌است.

این در حالی‌است که حکومت سرپرست در ادامه محدودیت‌های خود در برابر دختران و زنان، کار آنان در دفترهای سازمان ملل متحد و موسسه‌های داخلی و خارجی را منع کرد. کشورهای جهان و سازمان‌‌های کمک‌رسان همواره این تصمیم را ضربه‌ محکمی بر رساندن کمک‌‌های بشردوستانه عنوان کرده‌‌اند.