در چند ماه پسین، شمار زیادی از نهادهای امدادگر بین‌المللی نسبت به‌کمبود بودجه و بدترشدن وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده اند و خواستار بودجه کافی برای عملیات کمک رسانی به نیازمندان کشور شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، سازمان جهانی خوراک بار دیگر از اوضاع بشری افغانستان نگرانی کرده و خواستار بودجه بی‌درنگ برای کمک به‌نیازمندان […]

در چند ماه پسین، شمار زیادی از نهادهای امدادگر بین‌المللی نسبت به‌کمبود بودجه و بدترشدن وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده اند و خواستار بودجه کافی برای عملیات کمک رسانی به نیازمندان کشور شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، سازمان جهانی خوراک بار دیگر از اوضاع بشری افغانستان نگرانی کرده و خواستار بودجه بی‌درنگ برای کمک به‌نیازمندان شده‌است.

سخنگوی این اداره سازمان ملل متحد می‌گوید که جامعه بین‌المللی برای آنها وعده کمک داده؛ اما، زمستان در آستانه‌ی رسیدن است و تاکنون کمک‌های مالی برای آنان نرسیده است. وحیدالله امانی می‌گوید که آنان برای کمک به‌نیازمندان کشور در شش ماه آینده، نیاز به یک میلیارد دالر دارند.

برنامه جهانی خوراک هشدار داده که اگر این اداره کمک‌های فوری را دریافت نکند، شهروندانی که در مناطق روستایی و دور افتاده افغانستان زندگی می‌کنند، با خطر جدی نبود مواد خوراکی روبه‌رو خواهند شد. درهمین‌حال، برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد می‌گویند که کمبود بودجه نهادهای امدادگر سبب تشدید فقر و گرسنگی شهروندان کشور می‌شود.

قابل یاددهانی است که پیشتر از این نیز، برنامه جهانی خوارک به‌دلیل کمبود بودجه، از کاهش کمک‌هایش به نیازمندان خبر داده بود. این همه در حالی‌است که از نزدیک به‌یک سال به‌این‌سو، نهادهای امدادگر بین‌المللی دچار کمبود بودجه شده و به تکرار از جهانیان خواستار توجه و کمک به‌نیازمندان افغانستان شدند؛ اما، ظاهرا درخواست‌های مکرر نهادهای کمک‌رسان تاکنون کارساز نبوده چالش کمبود بودجه و دشواری‌های زندگی نیازمندان افغانستان سیر صعودی داشته وهمچنان پابرجاست.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv