پس از اوج گرفتن تنش‌ها میان کابل و تهران بر سر حق‌آبه این کشور از رود هیرمند، وزیر خارجه ایران گفته است که حکومت سرپرست باید توافق‌نامه سال ۱۳۵۱ را به دقت مورد توجه قرار دهد. حسین امیرعبداللهیان تاکید کرده که مساله حق‌آبه ایران تنها با نشر بیانیه سیاسی قابل حل نیست. در کنار این، […]

پس از اوج گرفتن تنش‌ها میان کابل و تهران بر سر حق‌آبه این کشور از رود هیرمند، وزیر خارجه ایران گفته است که حکومت سرپرست باید توافق‌نامه سال ۱۳۵۱ را به دقت مورد توجه قرار دهد.

حسین امیرعبداللهیان تاکید کرده که مساله حق‌آبه ایران تنها با نشر بیانیه سیاسی قابل حل نیست. در کنار این، دستیار وزیر حارجه ایران از عدم تاثیر تنش‌های آبی بر پناهجویان افغانستان در این کشور اطمینان داده‌است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های حکومت سرپرست گفته‌اند که به‌دلیل نبود آب در بند کمال خان، به ایران آب کافی نمی‌رسد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه‌ ایران در دیدار با مقام‌های وزارت خارجه و رییسان نمایندگی‌‌های ایران در خارج از این کشور با اشاره به تنش‌های ایجاد شده میان تهران و کابل بر سر حق‌‌آبه از رود هیرمند گفته که حاکمان کنونی افغانستان براساس قرارداد ۱۳۵۱ خورشیدی، باید در این ارتباط مسیر حقوقی را مورد توجه قرار دهند.

این مقام بلند پایه ایرانی تاکید کره‌است که مساله حق‌آبه ایران تنها با نشر بیانیه سیاسی حل نخواهد شد.

در کنار این، دستیار وزیر حارجه ایران در واکنش به‌نگرانی‌های پناهجویان افغانستان در این کشور، از عدم تاثیر تنش‌های آبی بر وضعیت پناهجویان اطمینان داده‌است: ″اطمینان می‌دهم ما س رمنشا مشکلات را می‌شناسیم و حرمت مهمان را داریم″.

تهران کابل را متهم می‌‌کند که حق‌‌آبه‌ این کشور را مطابق با معاهده‌‌ سال ۱۳۵۱ خورشیدی نمی‌‌دهند؛ اما، مقام‌های حکومت سرپرست بارها گفته‌اند که به‌‌دلیل خشک‌سالی شدید، آب به ایران نمی‌رسد.