صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد بار دیگر مسدود ماندن مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز در کشور در کشور غیر قابل توجیه خوانده و گفته جلوگیری از آموزش دختران پیامدهای بدی برای اقتصاد و نظام صحی کشور خواهد داشت. در همین‌حال، معاون وزارت خارجه‌ امریکا و نماینده‌ی‌ ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان از حکومت […]

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد بار دیگر مسدود ماندن مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز در کشور در کشور غیر قابل توجیه خوانده و گفته جلوگیری از آموزش دختران پیامدهای بدی برای اقتصاد و نظام صحی کشور خواهد داشت.

در همین‌حال، معاون وزارت خارجه‌ امریکا و نماینده‌ی‌ ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان از حکومت سرپرست خواسته‌اند که  ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان را لغو کنند. همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان خواستار بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز در کشورشده‌اند.

همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید و اجاز نیافتن دختران بالاتر از صنف ششم برای رفتن به‌مکتب، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ″یونیسف″ در اعلامیه‌ای فرمان حکومت کنونی مبنی به‌منع آموزش دختران را غیر قانونی خوانده و بار دیگر خواستار بازگشایی دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران شده‌است: ″دختران و نوجوانان، از جمله افراد دارای معلولیت حق تحصیل دارند. جلوگیری از یادگیری دختران نیز پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و نظام سلامت کشور خواهد داشت. دختران باید اجازه داشته باشند که به تحصیلات خود ادامه دهند، از سلامت روان خود محافظت و به آینده‌ کشور خود کمک کنند″.

در همین‌حالی، دانش‌آموزی در کابل که از رفتن به‌مکتب منع شده نیز خواستار بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز شده‌است.

همزمان با این، وندی شرمن، معاون وزارت خارجه‌‌ی امریکا توماس وِست، نماینده‌ی‌ ویژه امریکا در امور افغانستان از حکومت سرپرست خواسته اند که ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان را لغو کند. خانم شرمن افزوده مسدود ماندن مکتب‌های دختران برای افغانستان بسیار پرهزینه است: ″دختران و زنان می‌‌توانند یاد بگیرند، رشد کنند و به بهبود اقتصادی افغانستان کمک کنند″.

در عین‌حال، رسانه‌‌‌های قطری گزارش داده‌اند که دوحه میزبان گفت‌وگو‌ها درباره آینده تحصیلی دختران افغانستان بوده و شرکت کنندگان برای تضمین حق تحصیل برای همه و ایجاد فرصت‌‌های آموزشی به‌توافق رسیدند.

این در حالی‌است که اتحادیه اروپا در واکنش به‌منع آموزش دختران و کار زنان تحریم‌هایی را علیه چندین مقام حکومت سرپرست به‌شمول سرپرست وزارت تحصیلات عالی، و سرپرست وزارت امر به معروف وضع کرد. مقام‌های حکومت سرپرست همواره تاکید کرده‌اند که به تامین حقوق زنان و دختران افغانستان در پرتوی آموزه‌های اسلامی متعهد اند.