در آستانه‌ی آغاز سال تعلیمی، شماری از دختران دانش‌آموز و دانشجو خواهان بازگشایی دروازه‌ی مراکز آموزشی به‌روی دختران شده‌اند. برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که با آغاز سال تعلیمی جدید، امیدوار هستند که دروازه‌ی مکتب‌ها به روی‌شان باز شود. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که باید همانند سایر کشورهای اسلامی در جهان، حقوق […]

در آستانه‌ی آغاز سال تعلیمی، شماری از دختران دانش‌آموز و دانشجو خواهان بازگشایی دروازه‌ی مراکز آموزشی به‌روی دختران شده‌اند.

برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که با آغاز سال تعلیمی جدید، امیدوار هستند که دروازه‌ی مکتب‌ها به روی‌شان باز شود.

در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که باید همانند سایر کشورهای اسلامی در جهان، حقوق زنان و دختران در کشورتامین شود. این در حالی‌است حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که در تلاش فراهم سازی زمینه آموزش و کار دختران و زنان در پرتو آموزه‌های اسلامی است.

پس از سقوط حکومت پیشین، نزدیک به دو سال می‌شود بر آموزش دختران و کار زنان محدودیت‌ها وضع شده‌است. محدویت‌های که زنان برای لغو آن‌ها از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند؛ اما هنوز هم ظاهرا نتیجه‌ی در پی نداشته است. حالا آغاز سال جدید تعلیمی و تحصیلی بار دیگر امید را در دل دانش‌آموزان و دانشجویان تازه کرده‌است. شماری از دانش‌آموزان از ادامه مسدودماندن مکتب‌ها به‌روی دختران در کشور نگرانی کرده و با شروع سال جدیدی تعلیمی، خواستار باز گشایی مکتب‌ها به روی دختران شده‌اند.

در همین‌حال، شماری از دانشجویان دختر با نگرانی از آینده‌ی تحصیلی‌شان، با ابراز امیدواری از باز گشایی دانشگاه‌های دختران با شروع سال تحصیلی جدید، بار دیگر خواهان باز گشایی دانشگاه‌ها به‌روی دختران شده‌اند.

همزمان با این شماری از فعال حقوق زن می‌گویند که باید همانند سایر کشورهای اسلامی جهان، حقوق زنان و دختران در کشورتامین شود.

این در حالی‌است که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت کنونی همواره واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی را به همراه داشته‌است. اما، حکومت سرپرست بارها تاکید کرده که به حق آموزش و تحصیل زنان و دختران مطابق به احکام شریعت پابند است.