سرگی لاووف، وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر از اوضاع امنیتی افغانسان ابراز نگرانی کرده‌است. وزیر امور خارجه روسیه امریکا به‌حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان متهم کرده و گفته که امریکا به تلاش‌های خود برای فعا ل‌سازی دوباره زیرساخت‌های نظامی خود در منطقه و اطراف افغانستان و آسیای مرکزی ادامه داده‌است. درهمین‌حال، شماری از […]

سرگی لاووف، وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر از اوضاع امنیتی افغانسان ابراز نگرانی کرده‌است.

وزیر امور خارجه روسیه امریکا به‌حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان متهم کرده و گفته که امریکا به تلاش‌های خود برای فعا ل‌سازی دوباره زیرساخت‌های نظامی خود در منطقه و اطراف افغانستان و آسیای مرکزی ادامه داده‌است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گوید که حکومت سرپرست باید با گروه‌های تروریستی در کشور مبارزه جدی کند. این در حالی‌است که حکومت سرپرست بارها گفته که در مبارزه با گروه‌های تروریستی جدی است و به‌هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها کار بگیرد.

پس از سقوط حکومت پیشین و از آغاز حاکمیت  کنونی در کشور، همواره کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای همسایه افغانستان از حضور گروه‌های تروریستی در کشور نگرانی کرده و گفته‌اند که خاک افغانستان تهدید به‌منطقه و فرا منطقه است. حالا و در تازه‌ترین مورد، سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، پس از نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هند، گفته که امریکا قصد دارد زیربناهای نظامی خود را وارد مناطق اطراف افغانستان و آسیایه مرکزی کند. لاوروف هم‌چنان امریکا را به‌حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان متهم کرد: ″امریکایی‌ها تلاش برای بازگرداندن زیربناهای نظامی خود را به منطقه اطراف افغانستان، به آسیای مرکزی، رها نمی‌کنند. فدراسیون روسیه ″قاطعانه″ با آنها مخالفت خواهد کرد.″

درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت سرپرست باید با گروه‌های تروریستی در کشور مبارزه جدی کند. این در حالی‌است که حکومت سرپرست همواره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده است.

گفتنی‌است که نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شانگها روز جمعه در هند برگزار شد. در این نشست هم‌چنان از اوضاع امنیتی افغانستان نیز نگرانی شده‌است.