وزیر امور خارجه ایران در نشست سمرقند نگرانی‌‌های حکومت سرپرست مبنی بر زمینه‌های شرعی لازم برای تحصیل و اشتغال زنان را قابل درک خوانده و گفته است کشورش آماده ارایه هر گونه کمک‌ جهت تامین شرایط تحصیل دختران افغانستان است. درهمین‌حال، وزیر خارجهٔ چین هم‌‎چنین تاکید کرده که موضوع حقوق زنان افغانستان و منافع آنان […]

وزیر امور خارجه ایران در نشست سمرقند نگرانی‌‌های حکومت سرپرست مبنی بر زمینه‌های شرعی لازم برای تحصیل و اشتغال زنان را قابل درک خوانده و گفته است کشورش آماده ارایه هر گونه کمک‌ جهت تامین شرایط تحصیل دختران افغانستان است.

درهمین‌حال، وزیر خارجهٔ چین هم‌‎چنین تاکید کرده که موضوع حقوق زنان افغانستان و منافع آنان یک امر مهم است. همزمان با این، وزیر خارجه روسیه در بخشی از سخنان‌اش در این نشست تامین حقوق زنان در افغانستان را پیش شرط بحث به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی در افغانستان خوانده است.

حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در سمرقند نگرانی‌های حکومت کنونی افغانستان در مورد زمینه‌های شرعی لازم برای تحصیل و اشتغال زنان را قابل درک خوانده‌است. وزیر خارجه ایران افزوده کشورش آماده ارایه هر گونه کمک‌ به حکومت کنونی افغانستان جهت تامین شرایط تحصیل دختران است: ″در اسلام هیچگونه ممنوعیتی برای تحصیل و اشتغال بانوان وجود ندارد، در عین حال نگرانی‌های حکومت سرپرست برای فراهم آوردن زمینه‌های شرعی لازم برای این امر قابل درک بوده است.″
در همین‌حال، چن گنگ،وزیر خارجهٔ چین نیز در این نشست نگرانی کشورش را از وضع پالیسی‌های حکومت کنونی افغانستان که حقوق زنان را متاثر کرده ابراز کرده‌است.
وزیر خارجهٔ چین هم‌چنین تاکید کرده که موضوع حقوق زنان افغانستان و منافع آنان یک امر مهم است.

همزمان با این، سرگی لاوروف،وزیر خارجه روسیه در بخشی از سخنان‌اش در نشست سمرقند رعایت حقوق زنان و دختران به‌ویژه حق آموزش دختران افغانستان را مهم پنداشته و انرا پیش شرط بحث به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی در افغانستان خوانده‌است: ″به‌رسمیت شناختن طالبان با در نظر دشت دیگر موارد وابسته به رعایت حقوق زنان و دختران به خصوص در مساله آموزش دختران است که این مشکل باید هرچی زودتر حل شود.″
پس از آنکه در اگست ۲۰۲۱ امارت اسلامی بار دیگر بر افغانستان مسلط شد، محدودیت‌های واکنش برانگیز را علیه زنان و دختران وضع کرد. این در حالی‌است که جهان یکی از پیش شرط‌های به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست در افغانستان را تامین حقوق زنان و دختران را اعلام کرده‌است.