پس از سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، تاجیکستان یکی از کشورهایی است که همواره نگران بوده تا مبادا ناامن شود. مقام‌های حکومت سرپرست به تکرار گفته‌اند که افغانستان تهدیدی برای منطقه و جهان نخواهد بود؛ اما، ظاهرا دوشنبه به کابل بی اعتماد است و در تلاش تقویت مرز خود […]

پس از سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، تاجیکستان یکی از کشورهایی است که همواره نگران بوده تا مبادا ناامن شود.

مقام‌های حکومت سرپرست به تکرار گفته‌اند که افغانستان تهدیدی برای منطقه و جهان نخواهد بود؛ اما، ظاهرا دوشنبه به کابل بی اعتماد است و در تلاش تقویت مرز خود با افغانستان است. اکنون رییس‌جمهورتاجیکستان دستور داده که در مرز میان افغانستان و تاجیکستان پاسگاه‌هایی ایجاد کنند. وی از ایجاد دو پاسگاه جدید در منطقه‌ شهر توس ولایت ختلان این کشور که در نزدیک مرز افغانستان موقعیت دارد، خبر داده‌است. این پاسگاه‌ها از سوی امام‌ علی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان افتتاح شده‌است.

درهمین حال، شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که محدودیت‌های وضع‌شده در بخش‌های مختلف کشور از سوی حاکمان کنونی، سبب ترس فراوان کشورهای همسایه می‌شود تا که آنان به مقاوم کردن مرزهای خود با افغانستان اقدام کنند.

در خبرنامه ریاست‌جمهوری تاجیکستان آمده که پاسگاه‌‌های جدید با به‌روز‌ترین تجهیزات نظامی مجهز هستند و نیروهای مرزی این کشور با شجاعت تمام، از مرزهای این کشور دفاع می‌‌کنند. این در حالی‌است که پیشتر از این، وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در مینسک، اعلام کردند که بیش از بیست سازمان تروریستی با داشتن ده ‌هزار جنگجو در خاک افغانستان، فعال هستند؛ اما مقام‌های حکومت سرپرست همواره این اظهارات را رد کرده و گفته اند که افغانستان تهدیدی برای منطقه و جهان نیست.