حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان، می‌گوید در این دیدار با مقام‌های سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت کنونی و حمایت از مردم افغانستان صحبت کرده‌است. درهمین‌حال، اداره‌ی هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد ″اوچا″ از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال‌حاضر افغانستان با بحرانی بشری بزرگی روبه‌رو است. […]

حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان، می‌گوید در این دیدار با مقام‌های سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت کنونی و حمایت از مردم افغانستان صحبت کرده‌است.

درهمین‌حال، اداره‌ی هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد ″اوچا″ از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال‌حاضر افغانستان با بحرانی بشری بزرگی روبه‌رو است. با این حال، سفیر جاپان درافغانستان از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان می‌دهد.

در ادامه نگرانی‌های جهانی از وضعیت بشری مردم افغانستان، کاردار سفارت ایران در افغانستان می‌گوید که حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان در دیدار با مقا‌های سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت کنونی و حمایت از مردم افغانستان دیدار و گفت‎‌وگو کرده‌است. در این دیدار سفیر ایران در افغانستان گفته که کشورش متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. این در حالی‌است که حدود شش میلیون شهروندان افغاستان در ایران زندگی می‌‌کنند.

در همین‌حال، اداره‌ی هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری برای افغانستان “اوچا” از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال‌حاضر افغانستان با بحرانی بشری بزرگی روبه‌رو است؛ اما این اداره با وجود چالش‌های بزرگ تلاش دارد کمک‌های نجات دهنده را به میلیون‌ها شهروند افغانستان برساند.

در حالی نگرانی‌ها از فراگیر شدن فقر در کشور اوج گرفته که سفیر جاپان درافغانستان در سفر به ولایت کندهار تاکید کرد که کمک‌ها بشری این کشور به‌افغانستان ادامه خواهد داشت.