در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی از محدویت‌ها علیه زنان و دختران در کشور، رابرت چترتون دیکسون کار دار جدید بریتانیا برای افغانستان در دیدار با مقام‌های حکومت سرپرست در کابل با تاکید می‌گوید که لندن در زمینه‌های بهبود بهداشت و آموزش برای همه، درافغانستان آماده هرنوع همکاری است. در این حال، روزنامه واشنگتن پست […]

در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی از محدویت‌ها علیه زنان و دختران در کشور، رابرت چترتون دیکسون کار دار جدید بریتانیا برای افغانستان در دیدار با مقام‌های حکومت سرپرست در کابل با تاکید می‌گوید که لندن در زمینه‌های بهبود بهداشت و آموزش برای همه، درافغانستان آماده هرنوع همکاری است.

در این حال، روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که ممنوعیت آموزش و کار زنان، دختران افغانستان را به بیماری‌های روانی دچار کرده‌است.

شمار دیگری از فعالان حقوق زن نیز بار دیگر با ابرازنگرانی می‌گویند که این محدودیت‌ها نه‌تنها بر روحیه زنان اثر منفی دارد؛ بلکه در جامعه نیزعواقب نامطلوب را به همراه دارد. آنان همچنان می‌گویند که باید سیاست‌ها و قوانین مناسبی اجرا شود که تضمین کننده برابری جنسیتی در آموزش و کار باشد.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، محدویت‌های زیادی علیه زنان و دختران کشور وضع شد و جامعه جهانی به‌گونه مکرر خواستار لغو این محدویت‌ها شد؛ اما مقام‌های حکومت سرپرست بارها گفته اند که تصمیم آموزش منع زنان ودختران یک دستور موقتی است و آنان زمینه آموزش زنان و دختران را در پرتوی آموزه‌های اسلامی فراهم می‌کنند.