در ادامه‌ی نگرانی‌ها از بحران بشری در کشور، گروه بین‌‌المللی بحران هشدار داده که محدودیت‌‌های حکومت کنونی بر حقوق زنان و تعلیق ناگهانی کمک‌های بین‌‌المللی در پاسخ به آن، وضعیت در افغانستان را بدتر خواهد کرد. در همین‌حال، خبرگزاری آلمان گفته که فشارهای اقتصادی بر حکومت کنونی در افغانستان موثر نخواهد بود، زیرا این فشار […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از بحران بشری در کشور، گروه بین‌‌المللی بحران هشدار داده که محدودیت‌‌های حکومت کنونی بر حقوق زنان و تعلیق ناگهانی کمک‌های بین‌‌المللی در پاسخ به آن، وضعیت در افغانستان را بدتر خواهد کرد.

در همین‌حال، خبرگزاری آلمان گفته که فشارهای اقتصادی بر حکومت کنونی در افغانستان موثر نخواهد بود، زیرا این فشار فقط رنج افغانستان به‌ویژه رنج زنان را افزایش می‌‌دهد. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زن خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در کشور شده‌اند.

گروه بین‌المللی بحران از بدتر شدن وضعیت در پی محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در پاسخ آن تعلیق کمک‌رسانی نهاد‌های کمک‌رسان هشدار داده و گفته است اگر منع کار زنان در افغانستان ادامه بیابد، بحران شدیدی این کشور را فرا خواهد گرفت. این گروه وضع این محدودیت‌ها را سلیقه شخصی حکومت سرپرست خوانده‌است.

درهمین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن وضع روز افزون محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در کشور را خذف آنان از جامعه خوانده و از حکومت کنونی خواسته‌اند تا زمینه آموزش دختران و کار زنان را فراهم کند.

در عین‌حال، خبرگزاری آلمان گفته که فشارهای اقتصادی بر حکومت کنونی در افغانستان موثر نخواهد بود؛ زیرا این فشار فقط رنج افغانستان به‌ویژه رنج زنان را افزایش می‌‌دهد.

همزمان با این شماری از آگاهان مسایل اقتصادی از وضعیت بد اقتصادی در کشور نگرانی کرده و می‌گویند که فشارهای اقتصادی جهان بالای حکومت سرپرست سایر شهروندان کشور به‌ویژه زنان را آسیب‌پذیر می‌سازد.

این در حالی‌است که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و هم‌چنان کار زنان در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی بسیاری از سازمان‌های مددرسان را مجبور کرد که بگونه‌ی قسمی و یا هم کامل فعالیت‌های شانرا در افغانستان متوقف کنند.