معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه می‌گوید که امیدواری وجود دارد که حکومت افغانستان به‌کار زنان در موسسات غیر دولتی اجازه بدهد. در همین‌حال، رییس عمومی موسسه پاملرنه گفته که اگر کمک‌های بشردوستانه به‌شهروندان افغانستان نرسد، آنان با خطر مرگ روبه‌رو خواهند شد. هم‌زمان با این، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند […]

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه می‌گوید که امیدواری وجود دارد که حکومت افغانستان به‌کار زنان در موسسات غیر دولتی اجازه بدهد.

در همین‌حال، رییس عمومی موسسه پاملرنه گفته که اگر کمک‌های بشردوستانه به‌شهروندان افغانستان نرسد، آنان با خطر مرگ روبه‌رو خواهند شد. هم‌زمان با این، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که با قطع کمک‌های بشردوستانه، فقر در کشور فراگیر خواهد شد.

پس از سفر دو هیات بلند پایه سازمان ملل متحد به افغانستان مبنی بر لغو ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه در یک نشست خبری مشترک با ریسان موسسه حمایت از کودکان، موسسیه پاملرنه و صندوق کودکان سازمان ملل متحد ″یونیسیف″ گفته در دیدارهای که با چند تن از مقامات حکومت سرپرست داشته است، امیدواری وجود دارد که به‌کار زنان در موسسات غیر دولتی اجازه بدهند: ″بیاید ببینیم که آیا این دستورالعمل‌‌ها صادر می‌‌شود یا خیر؛ بیایید ببینیم که آیا آنها مفید اند یا خیر؛ بیایید ببینیم چه فضایی برای نقش اساسی و محوری زنان در عملیات‌‌های بشردوستانه ما وجود دارد″.

از سویی‌دیگر، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین زنان و دختران از تمامی عرصه‌های حذف شدند. آنان افزوده‌اند که تغییر وضعیت زنان نیاز به‌نشسته‌ها ندارد و سازمان ملل باید گام‌های عملی بردارد.

درهمین‌حال، سوفیا اسپریچمن سینیرو، رییس عمومی موسسه پاملرنه گفته که اگر کمک‌های بشردوستانه به‌شهروندان افغانستان نرسدف آنها با خطر مرگ روبه‌رو خواهند شد.

وی افزوده است که بدون کارمندان محلی زن، نمی‌توان با زنان نیازمند تماس بر قرار کرد: ″ما در سفرهفتۀ گذشته به کابل با چشم سر دیدیم که چگونه افغانستنی‌ها شدید‌ترین زمستان در ۱۵ سال گذشته را سپری می‌کنند و این سرما زندگی یک تعداد زیاد مردم را گرفته است. وضعیت همۀ مردم در افغانستان بخصوص زنان و کودکان واقعا بسیار وحشتناک است″.

همزمان با این، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که با قطع کمک‌های بشردوستانه در در این زمستان، میزان مرگ‌ومیر در میان شهروندان نیازمند افزایش خواهد کرد.

این در حالی‌است که رییس موسسه حمایت از کودکان گفته که ۳۷ درصد کارمندان موسسات امداد‌رسان زنان اند و تاکید کرده‌است که باید به آنان بدون تبعیض اجازه کار در موسسات خیریه داده شود.