در ادامه نگرانی‌ها از فراگیر شدن فقر در کشور، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان ″اوچا″ بار دیگر نسبت به افزایش فقر در افغانستان نگرانی کرده‌است. این دفتر، می‌گوید که افغانستان با کم‌بود شدید بودجه کمک‌های بشری مواجه است. این نهاد بین‌المللی همچنان خواستار بودجه کافی و به‌موقع برای عملیات بشردوستانه در افغانستان […]

در ادامه نگرانی‌ها از فراگیر شدن فقر در کشور، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان ″اوچا″ بار دیگر نسبت به افزایش فقر در افغانستان نگرانی کرده‌است.

این دفتر، می‌گوید که افغانستان با کم‌بود شدید بودجه کمک‌های بشری مواجه است. این نهاد بین‌المللی همچنان خواستار بودجه کافی و به‌موقع برای عملیات بشردوستانه در افغانستان شد و گفته است که حدود ۹ میلیون تن در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که برای از بین بردن فقر در کشور با حکومت در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند.

با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان و کاهش کمک‌های جهانی به کشور، فقر و بیکاری افزایش یافته است که این امر نگرانی‌های جهانی را به دنبال داشته است. در تازه‌ترین مورد و در ادامه نگرانی‌ها از فراگیر شدن فقر در کشور، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان “اوچا: می‌گوید که افغانستان با کم‌بود شدید بودجه کمک‌های بشری مواجه است. اوچا بودجه‌ به ‌موقع برای حمایت از افراد نیازمند را مهم وضروری دانسته و افزوده است که حدود۹ میلیون تن در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند.

در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی کمک‌های بشری جهان برای افغانستان را در کوتاه مدت به‌نفع کشور می‌دانند، اما می‌گویند که این کمک‌ها در درازمدت تاثیر بر وضعیت اقتصادی کشور به بار نمی‌آورد.

این در حالی‌است که با روی کارآمدن حکومت سرپرست در افغانستان نظام پیشین اقتصاد این به‌رکود مواجه شد و بیشتر شهروندان نیز زیر خط فقر قرار گرفتند. پیش از این نیز نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی از گسترش فقر در کشور و کاهش کمک‌های بشری هشدار داده بودند.