در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بشری مردم افغانستان، دید‎بان حقوق‌‌بشر در تازه‌ترین گزارشش گفته که افغانستان همچنان گواه یکی از بدترین فجایع بشردوستانه در جهان است. این نهاد مدافع حقوق‌بشری تاکید کرده‌است که در حال‌حاضر، دو سوم جمعیت افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌برند. در همین‌حال، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که کشورش […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بشری مردم افغانستان، دید‎بان حقوق‌‌بشر در تازه‌ترین گزارشش گفته که افغانستان همچنان گواه یکی از بدترین فجایع بشردوستانه در جهان است.

این نهاد مدافع حقوق‌بشری تاکید کرده‌است که در حال‌حاضر، دو سوم جمعیت افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌برند. در همین‌حال، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که کشورش بر کمک به افغانستان متعهد است.

دید‎بان حقوق‌بشر در تازه‌‌ترین گزارشش در مورد افغانستان می‌‌گوید که این کشور همچنان گواه یکی از بدترین فجایع بشردوستانه در جهان است. این گزارش حاکی از آن است که دو سوم جمعیت افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌‌برند. دید‌بان حقوق‌‌بشر با بیان اینکه افغانستان تا حد زیادی از رسانه‌ها ناپدید شده‌است می‌گوید که بحران موجود در این کشور، دو مسوولیت حیاتی اما در عین زمان ناسازگار را بردوش سازمان ملل متحد، تحمیل کرده است. به باور دیدبان حقوق‌‌بشر، انتقال کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان و فشار بر حکومت سرپرست برای پایان دادن به نقض حقوق‌‌بشر دو مسوولیت تحمیل شده بر سازمان ملل متحد در افغانستان است.

از سویی‌هم، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری گفته است که تعهد امریکا به افغانستان نه تنها تزلزل ناپذیر نیست؛ بل پابرجاست و این کشور بزرگ‌‌ترین تامین کننده کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان است‌: ″ما متعهد به کمک با مردم افغانستان هستیم، ما به‌عنوان بزرگ‌ترین کمک‌کننده با مردم افغانستان هستیم، ما نمی‌توانیم خانم‌ها در افغانستان را فراموش کنیم، ما می‌دانیم که افغانستان هیچگاهی بدون نیم از جامعه‌اش پیشرفت نخواهد کرد. ما با سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کنیم تا کمک‌ها را مستقیم به مردم افغانستان برسانند.″

این بار نخست نیست که نهادهای بین‌‌المللی از وخامت اوضاع بشردوستانه در افغانستان هشدار می‌‌دهند. پیش از این سازمان ملل متحد نیز بارها از گسترش دامنه فقر، ناامنی غذایی و نبود بودجه به هدف ادامه کمک‌‌های بشردوستانه در افغانستان هشدار داده‌است.