اداره هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد بار دیگر از اوضاع بد بشری در افغانستان نگرانی کرده و هشدار داده‌است که شهروندان افغانستان به دلیل کاهش ۱٫۳ میلیارد دالری از کمک‌های بشردوستانه این نهاد، با خطر گرسنگی، بیماری و حتی مرگ مواجه هستند. گزارش تازه اوچا حاکی از دچار بودن این نهاد با بودجه کافی […]

اداره هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد بار دیگر از اوضاع بد بشری در افغانستان نگرانی کرده و هشدار داده‌است که شهروندان افغانستان به دلیل کاهش ۱٫۳ میلیارد دالری از کمک‌های بشردوستانه این نهاد، با خطر گرسنگی، بیماری و حتی مرگ مواجه هستند.

گزارش تازه اوچا حاکی از دچار بودن این نهاد با بودجه کافی برای ادامه روند امدادگری در افغانستان است؛ به‌گونه‌ای که مستفید شدگان کمک‌های اوچا در کشور، از ۱۳ میلیون تن به ۹ میلیون تن کاهش یافته است.
اوچا در واپسین گزارش خود آورده که به‌دلیل پایین آمدن سقف بودجه این نهاد، اکنون از ۹ میلیون نیازمند آسیب‌پذیر افغانستان، تنها ۵ میلیون تن آنان کمک دریافت می‌کنند. درهمین‌حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاهش و یا قطع کمک‌های جهان به افغانستان، همه افغانستانی‌ها به‌ویژه کودکان را متاثر می‌کند و جامعه جهانی و حکومت سرپرست هردو مکلف اند در زمینه مسوولیت خود را انجام دهند.
گفتنی‌است که اوچا پیش‌تر این نیز هشدار داده بود که در صورت دریافت نکردن بودجه اضافی، نزدیک به سه هزار صنف محلی تا پایان ماه آگیست که چیزی در مایه‌های ۱۴۱۰۰۰ تن مصروف آموزش در این کلاس‌ها هستند، تعطیل خواهند شد. این در حالی‌است که بربنیاد گزارش‌های پسین امدادگران جهانی، دست‌کم ۲۹ میلیون تن از شهروندان کشور نیاز بی‌درنگ به‌کمک‌های بشردوستانه دارند؛ اما دست‌خوش بودن این نهادها با بودجه سبب شده که نتوانند به این نیازمندان به‌گونه کامل مددرسانی کنند.