در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان، برنامه جهانی غذا گفته است که در سال جاری میلادی، به همکاری اداره خدمات بشری هوایی سازمان ملل متحد، بیش از ۱۵۰۰ پرواز را به افغانستان انجام داده و از طریق این پروازها، نزدیک به ۸۵۰۰ مسافر و چیزی حدود ۱۹ تن، محموله‌ای […]

در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان، برنامه جهانی غذا گفته است که در سال جاری میلادی، به همکاری اداره خدمات بشری هوایی سازمان ملل متحد، بیش از ۱۵۰۰ پرواز را به افغانستان انجام داده و از طریق این پروازها، نزدیک به ۸۵۰۰ مسافر و چیزی حدود ۱۹ تن، محموله‌ای کمک بشری که شامل وسایل صحی، دارو و واکسین است را، به افغانستان انتقال داده‌است.

این را بخش افغانستان این اداره در توییتی بیان کرده؛ اما، نگفته است که این مسافران و محموله‌‌های کمک بشری چه زمانی و از کدام ولایت افغانستان به کدام مناطق دیگر منتقل شده‌اند.
رییس سازمان خوراکی جهان همچنین هشدار داده که در چند ماه آینده می‌‌تواند تنها به پنج میلیون تن از میان ۱۵ میلیون نیازمند افغانستان حمایت کند و برای ۱۰ میلیون دیگر بودجه کافی ندارند. در عین زمان، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در قطر در توییتی نگاشته که دیداری سازنده با رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان داشته که در این دیدار در مورد اهمیت تعامل و کمک‌های بشردوستانه صحبت کرده‌است: ″ما نیاز به یک میلیارد دالر بودجه، برای پشت سر گذاشتن زمستان پیشرو داریم؛ اکنون ما می‌توانیم از ۱۵ میلیون گرسنه حاد در افغانستان، تنها ۵میلیون تن را حمایت کنیم.″

گفتنی‌است که مسوول برنامه‌های صحی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ″یونیسف″ در افغانستان گفته که حدود ۱۰ ‌هزار کارمند زن در کشور، تحت پوشش امداد‌های مالی نهادهای بین‌‌المللی قرار دارند. این در حالی‌است که بر بنیاد گزارش‌های امدادگران بین‌المللی، دست‌کم ۲۸ میلیون تن از شهروندان کشور نیاز به کمک‌های بی‌درنگ بشردوستانه دارند.