معاون وزارت امور خارجه روسیه می‌گوید که ظرفیت کابل برای مبارزه با داعش به‌دلیل کم‌بود پول و تحریم‌های غرب محدود شده‌است. دستگاه دیپلماسی روسیه از حاکمیت جدید افغانستان خواسته که تلاش‌های خود را برای ریشه کن کردن تروریزم افزایش دهد. معاون وزارت خارجه روسیه این را هم گفته که اکنون داعش یک تهدید جدی برای […]

معاون وزارت امور خارجه روسیه می‌گوید که ظرفیت کابل برای مبارزه با داعش به‌دلیل کم‌بود پول و تحریم‌های غرب محدود شده‌است.

دستگاه دیپلماسی روسیه از حاکمیت جدید افغانستان خواسته که تلاش‌های خود را برای ریشه کن کردن تروریزم افزایش دهد. معاون وزارت خارجه روسیه این را هم گفته که اکنون داعش یک تهدید جدی برای افغانستان و کشورهای منطقه و در درجه اول برای آسیای مرکزی است.

در ادامه نگرانی‌ها از چگونگی فعالیت هراس‌افگنان به‌ویژه داعش در افغانستان، معاون وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با رسانه‌ها گفته که ظرفیت کابل برای مبارزه با داعش به‌دلیل کم‌بود پول و تحریم‌های غرب محدود شده‌است. این دیپلمات بلندپایه روسی افزوده که این گروه مسوولیت بزرگ‌ترین حمله‌ها را در افغانستان برعهده گرفته که در یکی از این حمله‌ها دو شهروند روسیه نیز کشته شده‌اند.

معاون وزارت خارجه روسیه از حاکمیت جدید افغانستان خواسته که تلاش‌های خود را برای ریشه‌کن کردن تروریزم افزایش دهد.

معاون وزارت خارجه روسیه این را هم گفته که اکنون داعش یک تهدید جدی برای افغانستان و کشورهای منطقه و در درجه اول برای آسیای مرکزی است.

معاون دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرده که گروه داعش به‌دنبال به‌دست آوردن جای پای در خاک افغانستان و بی‌اعتبارکردن حاکمیت جدید این کشور است.

گفتنی‌است که تاکنون حکومت سرپرست افغانستان در پیوند به این اظهارات معاون وزارت خارجه روسیه واکنش نداشته؛ اما پیش از این حاکمیت جدید بارها گفته که در مبارزه با گروه‌های هراس‌افگن به‌ویژه داعش متعهد است و به‌هیچ گروهی هراس‌افگنِ اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی‌دهد.