وزارت امور خارجه به سخنرانی رزا اتونبایوا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان داد. این وزارت روز شنبه، ۱۹ حوت، در بیانیه‌ای گفت که به «معرفی افغانستان به عنوان منبع بالقوه خطر به سایر کشورها» اعتراض شدید دارد. در بیانیه وزارت امور خارجه محتوای سخنرانی رزا اوتونبایوا، […]

وزارت امور خارجه به سخنرانی رزا اتونبایوا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان داد. این وزارت روز شنبه، ۱۹ حوت، در بیانیه‌ای گفت که به «معرفی افغانستان به عنوان منبع بالقوه خطر به سایر کشورها» اعتراض شدید دارد. در بیانیه وزارت امور خارجه محتوای سخنرانی رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل ملل متحد در افغانستان «ادعاهای بی‌اساس» خوانده شده‌است. این وزارت توصیه کرده ملل متحد «به جای سطحیت و جانبداری در گزارش‌ها و رفتار خویش، از دقت و بی‌طرفی کار گیرد: «امارت اسلامی اما، به شماری از اتهامات بی‌اساس، میکانیزم غیر علمی تهیه گزارش و پرداختن به موضوعات خارج از مأموریت؛ اعتراض شدید دارد و توصیه می‌کند که ملل متحد به‌جای سطحیت و جانب‌داری در گزارش‌ها و رفتا خود، از دقت و بی‌طرفی کار گیرد».

در ادامه بیانیه آمده که حکومت کنونی به تعامل سازنده برای تحقق منافع مشترک با همه کشورهای جهان تلاش می‌کند: «امارت اسلامی متعهد به تعامل سازنده و هدفمند برای تحقق منافع مشترک و دریافت پاسخ به نگرانی‌های مشترک در هر زمان و مکان در چارچوب دین اسلام، استقلال و منافع افغانستان با همه کشورهای جهان در کنار سازمان ملل متحد تلاش می‌کند».

همچنان در این بیانیه آمده که حکومت کنونی بخش‌های از گزارش پسین دبیرکل سازمان ملل متحد و سخنرانی رئیس یوناما در شورای امنیت را که درباره شماری از دستاوردهای این حکومت و همچنان اثرات بد تحریم‌های بانکی و اقتصادی بر مردم افغانستان اشاره شده، مثبت ارزیابی می‌کند.

گفتنیست که رزا اوتونبایوا، رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان روز (چهارشنبه، ۱۶ حوت) در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل، افغانستان را چالشی برای جامعه بین‌المللی و منبع بی‌ثباتی دانست. او افزود که تروریسم از این کشور به دیگر نقاط جهان صادر شده‌است. خانم اوتونبایوا همچنین گفت که حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان منبع نگرانی‌ کشورهای منطقه و فرامنطقه است.