در ادامه نگرانی‌ها مبنی بر وضعیت بد خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد حمایت خود را از رسانه‌های افغانستان اعلام کرده و تاکید کرده که باید محدودیت‌های وضع شده بر خبرنگاران زن افغانستان، برداشته شود. نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد گفته، رسانه‌های افغانستان نقش به سزایی در جلوگیری منازعات و […]

در ادامه نگرانی‌ها مبنی بر وضعیت بد خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد حمایت خود را از رسانه‌های افغانستان اعلام کرده و تاکید کرده که باید محدودیت‌های وضع شده بر خبرنگاران زن افغانستان، برداشته شود. نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد گفته، رسانه‌های افغانستان نقش به سزایی در جلوگیری منازعات و کشمکش‌ها داشته‌‎اند.

در همین‌حال، شماری از خبرنگاران از وضع محدودیت‌های پسین و عدم دسترسی به اطلاعات، نگرانی می‌کنند. این در حالی‌است که بربنیاد معلومات نی یا حمایت کننده‌ رسانه‌‌های آزاد افغانستان، همزمان با تحولات سال گذشته، نشرات بیش از ۵۰ درصد رادیوها در کشور متوقف شده‌است.

رزا اوتنبایوا، فرستاده ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، حمایت خود را از رسانه‌‌های افغانستان اعلام کرده و تاکید کرده که باید محدودیت‌های وضع شده بر خبرنگاران زن افغانستان، برداشته شود. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما طی اعلامیه‌‌ای به‌مناسبت روز جهانی رادیو با نقل قول از خانم او تنبایوا گفته: ″امیدوارم که شبکه ‌های رادیویی افغانستان به نقش خود در ترویج صلح و گفتمان سالم برای جلوگیری از کشمکش ‌‌ها و تقویت صلح ادامه دهند، برنامه های شما همانند آکسیجن برای مردم است و همانقدری که مردم به غذا نیازمند اند به برنامه‌های شما نیز نیاز دارند″.

در همین‌حال، برخی از خبرنگاران از محدودیت‌های وضع شده نگران اند و خواهان همکاری جامعه جهانی و حکومت سرپرست هستند.

نمایندۀ سازمان ملل متحد و یونسکو به‌مناسبت روز جهانی رادیو، اهمیت این رسانه را در جلوگیری از منازعات و ترویج صلح مهم خوانده و حمایت سازمان ملل را از رسانه‌های افغانستان اعلام کرده‌است. این در حالی‌است که بربنیاد یافته‌های نی یا حمایت کننده‌ رسانه‌‌های آزاد افغانستان، با تحولات سال گذشته نشرات بیش از ۵۰ درصد رادیوها متوقف شده‌است.