اداره ملی غذا و دارو افغانستان با برگزاری نشستی، یک فابریکه داروسازی را در کابل افتتاح کرد. سرپرست این اداره گفت که آنان در تلاش هستند تا رقم قاچاق دارو به کشور را به صفر برسانند. عبدالباری عمر همچنین تأکید کرد که دست‌اندرکاران واردات دارو به افغانستان، باید مطابق اصول فعالیت کنند، در غیر آن […]

اداره ملی غذا و دارو افغانستان با برگزاری نشستی، یک فابریکه داروسازی را در کابل افتتاح کرد. سرپرست این اداره گفت که آنان در تلاش هستند تا رقم قاچاق دارو به کشور را به صفر برسانند. عبدالباری عمر همچنین تأکید کرد که دست‌اندرکاران واردات دارو به افغانستان، باید مطابق اصول فعالیت کنند، در غیر آن مجازات خواهند شد.

اداره ملی غذا و دارو افغانستان نشستی را به‌هدف افتتاح کارخانه داروسازی آسیانور در کابل برگزار کرد. ‌رئیس اداره ملی غذا و داروی افغانستان با بیان این‌که در گذشته قاچاق دارو به افغانستان رایج بود و در برابر دست‌اندرکاران آن اقدامی صورت نمی‌گرفت گفت که در حال حاضر قاچاق دارو به کشور، منع شده‌است و سعی دارند تا رقم آنرا به صفر برسانند.

آقای عمر ضمن این‌که شهروندان کشور را به استفاده از تولیدات داخلی تشویق کرد، گفت که صنعت‌کاران و کسانی که در بخش واردات دارو در افغانستان فعالیت می‌کنند، بایستی مطابق اصول و معیارهای قبول‌شده، فعالیت کنند؛ در صورت تخلف، قانون با آنان صحبت خواهد کرد و مجازات خواهند شد.

همزمان با این، سرپرست اداره امور با اشاره به این‌که افغانستان نیازمند خودکفایی در بخش طب است هشدار داد که افرادی که در بخش غذا و دارو تقلب می‌کنند می‌باید مجازات شوند.

درهمین حال، ‌رئیس فابریکه داروسازی آسیانور و برخی از داکتران در این نشست گفتند که داروهای تولیدشده در این فابریکه، مطابق معیارهای تأیید‌شده جهانی است. آنان همچنین تأکید کردند که با مشکلاتی در بخش بازار و قاچاق دارو از کشورهای دیگر به افغانستان رو‌به‌رو اند و از حکومت سرپرست خواستند که جلو قاچاق داروهای مختلف را بگیرد.

این در حالی‌است که بربنیاد گفته‌های مسؤلان اداره ملی غذا و دارو افغانستان؛ فابریکه داروسازی آسیانور در حال حاضر ۸۶ قلم دارو را تولید می‌کند. سخنگوی این اداره آمار داد که ۶۵۰ قلم دارو در افغانستان تولید می‌شود. همچنین، مسؤلان فابریکه آسیانور گفتند که تاکنون در این فابریکه حدود ۴ میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده و آنان قصد دارند این رقم را در آینده نزدیک، به ۱۰ میلیون دالر افزایش دهند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv