در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد مهاجران افغانستان در برخی از کشورها، آژانس مهاجرتی اتحادیه اروپا در گزارشی گفته که تنها در ماه می سال روان در حدود ۸۰ هزار تن در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده‌اند که بیش‌ترین این در خواست‌ها را پناهجویان سوریه و افغانستان داده‎اند. بر اساس این گزارش، طی این مدت […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد مهاجران افغانستان در برخی از کشورها، آژانس مهاجرتی اتحادیه اروپا در گزارشی گفته که تنها در ماه می سال روان در حدود ۸۰ هزار تن در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده‌اند که بیش‌ترین این در خواست‌ها را پناهجویان سوریه و افغانستان داده‎اند.

بر اساس این گزارش، طی این مدت ۱۲ هزار و ۱۱۰ متقاضی سوریه و ۷ هزار ۲۱۰ متقاضی افغانستان افغانستان درخواست پناهندگی داده‌اند. درهمین‌حال، شماری از فعال حقوق مهاجران می‌گویند که تنها را جلوگیری از مهاجرت شهروندان فراهم ساختن زمینه کار برای آنان است.

سالیان زیادیست که سیل مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه و اروپایی ادامه دارد؛ اما با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور افغانستان گواه مهاجرت بی‌پیشینه شهروندان از کشور بوده‌است. به تازگی آژانس مهاجرت اتحادیه اروپا گفته است که درخواست مهاجرتی شهروندان افغانستان به‌گونه چشم‌گیری در اروپا افزایش پیدا کرده که این رقم در خواست‌ها در مقایسه با همین ماه در سال گذشته میلادی حدود ۲۷ درصد افزایش را نشان می‌‌دهد. براساس این گزارش، آلمان با ۲۳ هزار درخواست در صدر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قراردارد.

نبود امنیت، کار، و فقر گسترده از دلایل اصلی مهاجرت‌های مردم به کشورهای همسایه و اروپایی از دیر زمانی گفته می‌شود. این در حالی‌است که مهاجران افغانستان از وضعیت مناسب در کشورهای ساکن برخوردار نیستند.

این در حالی‌است که حکومت سرپرست همواره می‌گویند که شرایط زندگی را برای شهروندان کشور فراهم کرده‌اند و از مهاجران افغانستان که در خارج از کشور به سر می‌برند، خواسته است تا به‌کشور برگردند.