همزمان با نگرانی‌های داخلی و خارجی از بحران بشری در کشور، در گزارش جهانی شادمانی که به اساس شش شاخص جهانی سنجیده شده، مردم افغانستان ناشادترین و ناراض‌‌ترین جمعیت جهان شناخته شده‌‌اند. در عین‌حال، فنلند برای ششمین سال پیهم در رده اول لیست سعادتمندترین کشورها جهان قرار گرفته است. در همین‌حال، شماری از روان شناسان […]

همزمان با نگرانی‌های داخلی و خارجی از بحران بشری در کشور، در گزارش جهانی شادمانی که به اساس شش شاخص جهانی سنجیده شده، مردم افغانستان ناشادترین و ناراض‌‌ترین جمعیت جهان شناخته شده‌‌اند.

در عین‌حال، فنلند برای ششمین سال پیهم در رده اول لیست سعادتمندترین کشورها جهان قرار گرفته است. در همین‌حال، شماری از روان شناسان دور ماندن شهروندان کشور اقتصاد ضعیف، ناداری خانواده‌ها و جنگ‌های چهاردهه گذشته را از عوامل اصلی غمگینی مردم می‌دانند.

در پی نگرانی‌های داخلی و خارجی از بحران شدید بشری موجود در کشور، افغانستان در گزارش جهانی شادمانی، در آخر فهرست شادترین کشورها جهان قرار گرفته است. در این گزارش که میزان شادمانی و رضایت کشورها بر بنیاد شش شاخص چون حمایت اجتماعی، درآمد سرانه، سلامت، آزادی، سخاوت و نبود فساد اداری سنجیده شده، مردم افغانستان ناشادترین و ناراض‌‌ترین جمعیت جهان شناخته شده‌‌اند. در عین‌حال، فنلند برای ششمین سال پیهم در رده اول فهرست سعادتمندترین کشور جهان قرار گرفته و کشورهای لبنان، سیرالئون، زیمبابوه و کنگو چهار کشور دیگر بعد از افغانستان اند.

درهمین‌حال، شماری از روان شناسان دور ماندن شهروندان کشور نداشتن قدرت تامین نیازهای ابتدایی، فقر و ناداری را از عامل‌های اصلی ناشاد بودن شهروندان کشور می‌دانند.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین تحولات چون بیکار شدند بیش‌تر شهروندان کشور از کار، ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و کار زنان، حوادث طبیعی چون زمین‌لرزه و سیلاب‌ها افزایش مهاجرات جوانان به کشورهای دیگر، فقر و تنگدستی از جمله عواملی است که شهروندان از آن به‌شدت رنج می‌برند.