در ادامه واکنش‌ها از محدودیت‌ها علیه زنان در کشور،سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان به‌مناسبت سالروز نزدهمین تعدیل در قانون اساسی امریکا، بار دیگر تاکید کرد که از زنان افغانستان که برای مشارکت کامل در زندگی تلاش می‌کنند، حمایت‌شان را ادامه می‌دهند. این سفارت همچنان گفته است هیچ کشوری نمی‌تواند با منزوی ساختن نصف شهروندان […]

در ادامه واکنش‌ها از محدودیت‌ها علیه زنان در کشور،سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان به‌مناسبت سالروز نزدهمین تعدیل در قانون اساسی امریکا، بار دیگر تاکید کرد که از زنان افغانستان که برای مشارکت کامل در زندگی تلاش می‌کنند، حمایت‌شان را ادامه می‌دهند.

این سفارت همچنان گفته است هیچ کشوری نمی‌تواند با منزوی ساختن نصف شهروندان خود، پیشرفت کند و حقوق زنان حقوق‌بشر است. گفتنی‌است که این قانون در ۲۶ اگست ۱۹۲۰ میلادی، پس از چندین دهه مبارزه تصویب شد.

همزمان با این، هیدربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق‌بشر، نیز با ابراز نگرانی زندگی بسیاری از زنان افغانستان را تشبیه به یک زندان در فضای باز کرد.

شمار دیگری از فعالان حقوق زن آموزش را حق اساس زنان و دختران کشور می‌خوانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروزاه مکتب‌ها را به‌روی دختران باز کند. آنان می‌گویند در کشوری که زنان و دختران درس نخوانند، ان کشور پیشرفت نخواهد کرد. انان همچنان ازکشور های جهان می‌خواهند که از حقوق اساسی زنان پشتی‌بانی کنند.

این در حالی‌است در ادامه محدودیت‌ها علیه زنان کشور، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف در نشستی در بامیان گفت که پس از این زنان نمی‌توانند بند امیر بامیان به سیاحت بروند.