قرارداد استخراج و پروسس ۷ معدن بزرگ کشور میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت‌های برنده به‌امضا رسید. سرپرست ورازت معادن و پترولیم در نشست امضای قرادادها گفت که شرکت‌های برنده بالای این معادن به‌ارزش ۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهند کرد. شهاب‌الدین دلاور می‌گوید که معدن طلای تخار که ۱۲ کیلومتر مربع […]

قرارداد استخراج و پروسس ۷ معدن بزرگ کشور میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت‌های برنده به‌امضا رسید.

سرپرست ورازت معادن و پترولیم در نشست امضای قرادادها گفت که شرکت‌های برنده بالای این معادن به‌ارزش ۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهند کرد. شهاب‌الدین دلاور می‌گوید که معدن طلای تخار که ۱۲ کیلومتر مربع مساحت دارد، میان دو شرکت به قراداد، داده می‌شود.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در این نشست می‌گوید معادن افغانستان چنان مدیریت شده‌است که در سراسر کشور کسی به‌گونه غیر قانونی به آن دسترسی ندارد.

آقای دلاور در ادامه اطمینان داد که شفافیت در تمام اداره‌های حکومت سرپرست تامین است.

این همه در حالی‌است که در حکومت پیشین، پس از امضا شدن قراردادها، شرکت‌های امضاکننده پیگیر آن پروژه‌های نبودند و کار آن پروژه‌های ناتمام باقی می‌ماند. اکنون نیز، برخی از کارشناسان نگران اند که قراردادهای که به امضا رسید نیز، به سان ده‌ها قرارداد دیگر در داخل دوسیه‌ها ورق نزده باقی بمانند.