رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان افغانستان و حقوق بشرباردیگرنقش زنان و دختران را درتمام بخش ها حیاتی خواند؛ وافزود که برای بیرون رفت ازوضعیت بحرانی باید حقوق اساسی زنان ودختران مدنظر گرفته شود. رعایت مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق آموزش و کار زنان یکی از پیش شرط‌های جهان برای […]

رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان افغانستان و حقوق بشرباردیگرنقش زنان و دختران را درتمام بخش ها حیاتی خواند؛ وافزود که برای بیرون رفت ازوضعیت بحرانی باید حقوق اساسی زنان ودختران مدنظر گرفته شود.

رعایت مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق آموزش و کار زنان یکی از پیش شرط‌های جهان برای به‌رسمیت‌‌شناسی حکومت سرپرست‌است. ظاهرا این پیش شرط آن طور که جامعه جهانی میخواهد برآورده نشده است. درتازه ترین مورد هم رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان افغانستان و حقوق بشر درصفحه ایکس خویش باردیگربر مشارکت کامل زنان افغانستان در جامعه تاکید کرد. بانو امیری همچنان  افزود که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیش‌تر اقتصادی و ادامه جنگ در افغانستان نقش کامل زنان درجامعه ضروری است.

درهمین حال شماری فعالان حقوق زن می گویند آموزش از حقوق بنیادی، اسلامی و انسانی دختران است. وجهان بایداقدامات عملی تری را  برای پایان دادن به محدویت های روزافزون علیه زنان ودختران افغانستان روی دست گیرد.

واکنش‌ها و انتقادها بر محدودیت‌های زنان ودختران درحالی صورت می‌گیرد که مقام‌های حکومت سرپرست پیوسته مدعی شده‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در کشور تامین شده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv