نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان از برگزاری نشستی پیرامون حمایت از دختران و زنان افغانستان با حضور نمایندگان ده کشور، در سازمان ملل متحد خبرداده‌است. از سوی هم، دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های حکومت سرپرست پس از گرفتن دوباره قدرت در افغانستان، جدی‌ترین بحران حقوق بشری را در جهان ایجاد کرده‌اند. در […]

نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان از برگزاری نشستی پیرامون حمایت از دختران و زنان افغانستان با حضور نمایندگان ده کشور، در سازمان ملل متحد خبرداده‌است. از سوی هم، دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های حکومت سرپرست پس از گرفتن دوباره قدرت در افغانستان، جدی‌ترین بحران حقوق بشری را در جهان ایجاد کرده‌اند.

در ادامه نگرانی‌های نهاد‌های حامی حقوق بشر از نقض حقوق بشر در افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان با نشر پیامی در صفحه ایکس خویش نگاشته‌است که نمایند‌گان ۱۰ کشور، آژانس‌های سازمان ملل متحد و شماری از افغانستانی‌ها در مورد حمایت از دختران و زنان افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند. وی همچنان گفته‌است که این نشست به میزبانی نمایند‌گی دائمی بلجیم در سازمان ملل متحد برگزار شده‌است: «با ادامه تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه توسط طالبان، ضروری است که ما به‌طور جمعی و مشخص از زنان افغانستان حمایت کنیم».

از سوی هم، شماری از فعالان حقوق زن عملکرد ضعیف سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در افغانستان را نگران‌کننده می‌خوانند.

همزمان با این، دیدبان حقوق بشر گفته که تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان جدی ا‌ست و باید به‌طور دقیق بررسی شود. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در گزارشی پسین خویش گفته که به‌گونه سیستماتیک حقوق زنان افغانستان نقض شده‌است: «طالبان به‌گونه سیستماتیک حقوق دختران و زنان به‌ویژه حقوق تحصیلی، کار، مسافرت، مشارکت سیاسی و آزادی بیان آن‌ها را نقض کرده‌اند. واکنش جامعه جهانی به بدرفتاری طالبان با دختران و زنان بسیار ضعیف بوده و به دختران و زنان افغانستان، توجهی نکرده‌است».

نگرانی‌ها از بدترشدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حالی بیان می‌شود که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در کشور، نهادهای بین‌المللی از افزایش نقض حقوق بشر در افغانستان پیوسته سخن زده‌اند. با این حال، مقام‌های حکومت سرپرست همواره گفته‌اند که حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلامی در کشور تأمین شده‌است و نگرانی‌های مجامع بین‌المللی در زمینه بی‌جا است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv