در ادامه‌ی انتقادهای ملی و بین‌المللی مبنی به‌سیاست حکومت کنونی در قبال آموزش، تحصیل و کار زنان در کشور، مسوول بخش زنان در دید‌بان حقوق‌بشر سیاست‌‌های حکومت سرپرست در برابر زنان را نگران کننده خوانده‌است. در همین‌حال، معاون رییس‌جمهور امریکا گفته که این کشور به‌پشتی‌بانی خود از حقوق زنان و دختران در سراسر جهان ادامه […]

در ادامه‌ی انتقادهای ملی و بین‌المللی مبنی به‌سیاست حکومت کنونی در قبال آموزش، تحصیل و کار زنان در کشور، مسوول بخش زنان در دید‌بان حقوق‌بشر سیاست‌‌های حکومت سرپرست در برابر زنان را نگران کننده خوانده‌است.

در همین‌حال، معاون رییس‌جمهور امریکا گفته که این کشور به‌پشتی‌بانی خود از حقوق زنان و دختران در سراسر جهان ادامه می‌‌دهد. از سویی‌هم، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا گفته که رویاهای دختران در افغانستان با محرومیت از آموزش درهم شکسته وهنوزهم دروازه‌ی مکتب به‌روی دختران مسدود است.

هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر از نشر مقاله امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه در وبسایت شبکه‌الجزیره انتقاد کرده‌است. خانم بار سیاست‌‌های حکومت سرپرست در برابر کار و تحصیل زنان را آپارتاید جنسیتی دانسته است.

در همین‌حال، کاملا هریس، معاون رییس‌جمهور امریکا با ابراز تاسف از بسته ماندن مکتب‌های دختران در کشور با نشر تویتی گفته که امریکا به‌پشتی‌بانی خود از حقوق زنان و دختران در سراسر جهان ادامه می‌دهد: ″من به خاطر یک ‌سالگی ممنوعیت حضور دختران در مکتب‌های متوسطه در افغانستان و ممنوعیت زنان افغانستان از تحصیل در دانشگاه‌ها بسیار متاسف استم″.

همزمان با این، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان افغانستان با نشر توییتی گفته است که رویاهای دختران در افغانستان با محرومیت از آموزش درهم شکسته وهنوزهم دروازه‌ی مکتب به‌روی دختران مسدود است.

در عین‌حال، اداره‌ی مهاجرت فنلند با جدید کردن دستورالعمل خود در قبال پزیرش مهاجرین افغانستان گفته که به تمام زنان و دختران افغانستان که به این کشور مهاجر شده اند پناه می‌دهد.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین زنان و دختران از تمامی حقوق اساسی، از جمله حق آموزش و کار محروم شده‌اند. گفته می‌شود که یکی ار پیش شرط‌های جهان برای به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی در افغانستان تامین حقوق همه شهروندان به‌ویژه زنان و دختران در کشور است؛ اما مقام‌های حکومت سرپرست بارها تاکید کرده‌اند که مطابق شریعت اسلامی به‌حقوق همه شهروندان به‌ویژه زنان پابند‌است.