در ادامه نگرانی‌های منطقه و جهان مبنی بر اوضاع دشوار زندگی شهروندان افغانستان، یان اگلند، رییس موسسه شورای پناهندگان ناروی روز در تازه‌ترین اظهارات خود از کشورهای عضو ناتو که در ۲۰ سال پسین در افغانستان ماموریت داشتند و این کشور برای‌شان در آن زمان ارزشی داشت، به‌شدت انتقاد کرده و گفته که این کشورها […]

در ادامه نگرانی‌های منطقه و جهان مبنی بر اوضاع دشوار زندگی شهروندان افغانستان، یان اگلند، رییس موسسه شورای پناهندگان ناروی روز در تازه‌ترین اظهارات خود از کشورهای عضو ناتو که در ۲۰ سال پسین در افغانستان ماموریت داشتند و این کشور برای‌شان در آن زمان ارزشی داشت، به‌شدت انتقاد کرده و گفته که این کشورها برای عملیات نظامی در افغانستان تریلیون‌ها دالر هزینه کردند؛

اما، اکنون برای کودکان گرسنه این کشور جنگ زده‌ای پرچالش، هیچ گونه توجه و کمکی نمی‌کنند: ″کشورهای عضو ناتو میلیاردها دالر در جنگ افغانستان مصرف کردند. این کشور برای چنددهه اهمیت استراتژیک داشت، چنانچه حالا اوکراین دارد. اینک این کشورها کمک کافی خوراکی در اختیار کودکان گرسنه‌ای قرار نمی‌دهند که در سال ۲۰۲۱ آنان را در بلاتکلیفی رها کردند″.

آقای اگلند، توجه کشورهای غربی به‌اوکراین را یکی از عوامل کاهش کمک‌های بشردوستانه به‌کودکان نیازمند خوراک دانسته است. رییس موسسه شورای پناهندگان ناروی آماری از دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه در صفحه توییترش نشر کرد که بر بنیاد آن، از مجموع ۵۵ میلیارد کمک بین‌المللی وعده شده برای افغانستان، تنها ۱۳ میلیارد دالر که حدود ۲۵ درصد می‌شود، به دست سازمان های امدادی رسیده‌است.

درهمین‌حال، شماری از کارشناسان سیاسی کشورهای اروپایی را به سر دادن شعارهای تو خالی متهم کرده، تاکید می‌کنند که این کشورها فقط شعار سر دادند و تاکنون هیچ‌گونه بسترسازیی برای برون رفت از اوضاع کنونی افغانستان نکرده‌اند.

گفتنی‌است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان″اوچا″ در واپسین گزارش خود هشدار داد که به‌دلیل ناکافی بودن منابع مالی، ممکن است چندین برنامه تامین خوراکی و صحی خود را متوقف کند. این در حالی است که آمارهای نشرشده، حکایت از گرسنه بودن دست‌کم ۲۹ میلیون افغانستانی دارد. نگرانی از کاهش بودجه کمک‌های بین‌المللی و فقر روز افزون در افغانستان موجی از انتقادات سازمان‌های امدادگر را برانگیخته است.