با فروپاشی نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت سرپرست با گذشت دوسال، محدودیت‌های زیادی بر علیه نیم جمعیت افغانستان که زنان اند وضع شده که همواره واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشته است. در تازه‌ترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد وضعیت زنان در افغانستان را وخیم و نگران کننده دانسته […]

با فروپاشی نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت سرپرست با گذشت دوسال، محدودیت‌های زیادی بر علیه نیم جمعیت افغانستان که زنان اند وضع شده که همواره واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشته است.

در تازه‌ترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد وضعیت زنان در افغانستان را وخیم و نگران کننده دانسته می‌گوید که وضعیت زنان و دختران افغانستان را با رهبران کشورها درهفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد کرد.

درهمین‌حال، کاردار کرین دیکر سفارت امریکا برای افغانستان نسبت به‌محدودیت علیه زنان نگرانی کرده‌است. به باور او، در نتیجه چنین محدودیت‌ها، نیمی از جمعیت افغانستان با مجازات روبه‌رو شده‌اند. او همچنان تاکید می‌کند که شهروندان افغانستان خودشان به‌وسیله گفت‌وگو می‌توانند مشکلات شانرا حل‌وفصل کنند.

کرین دیکر همچنان با یادآوری از کمک‌های بشردوستانه برای مردم نیازمند افغانستان گفته که مداخله حکومت سرپرست در روند توزیع کمک‌ها، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل، ماه گذشته ۵۶ برنامه کمک‌رسانی را متوقف کند.

این در حالی‌است که نشست هفتادو‌هشتمین مجمع سازمان ملل متحد در ۲۸ سنبله در شهر نیویارک برگزار می‌شود که موضوع آن احیای اعتماد و همبستگی جهانی و تشدید اقدامات حکومت‌‌ها در تطبیق آجندای سال ۲۰۳۰ برای دست‌یابی به‌اهداف توسعه پایدار است.