کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از سیاست‌های حکومت کنونی در قبال زنان کشور انتقاد کرده‌است. وی  با ابراز اینکه نظام آپارتاید جنسیتی در افغانسنتان جلو توسعه را می‌گیرد گفته است که محدودیت زنان، افغانستان را بیشتر درمانده و فقیرتر خواهد ساخت. در همین‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زن با گلایه از واکنش‌های […]

کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از سیاست‌های حکومت کنونی در قبال زنان کشور انتقاد کرده‌است.

وی  با ابراز اینکه نظام آپارتاید جنسیتی در افغانسنتان جلو توسعه را می‌گیرد گفته است که محدودیت زنان، افغانستان را بیشتر درمانده و فقیرتر خواهد ساخت. در همین‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زن با گلایه از واکنش‌های ناساز و کار نهادهای مدافع حقوق‌بشر به‌ویژه نهادهای پیشتیبان آموزش، خواهان برداشتن گام‌های عملی برای تامین هرچه زودتر حقوق زنان و دختران در کشور شده‌اند.

با انکه زنان افغانستان در تغیر هیچ رژیمی سهم نداشته اند؛ اما، همواره و با روی کار آمدن هر سیاسیتی یکثری نخواسته‌های بالای آنان تحمیل شده‌است. با آنکه نهادهای بین‌المللی بارها اعلام کرده‌اند که در کنار زنان افغانستان هستند؛ اما این ادعاهای آنان ظاهرا تا هنوز نتیجه آنچنانی در پی نداشته است. حالا و در تازه‌ترین مورد فولکر تورک، کمیسار عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از سیاست‌های حکومت کنونی در قبال زنان در کشور در یک نشست خبری در ژنف گفته که نظام آپارتاید جنسیتی در افغانسنتان جلو توسعه افغانستان را می‌گیرد. وی با ابراز این که محدودیت زنان، افغانستان را بیشتر درمانده و فقیرتر خواهد ساخت، افزده که محدودیت‌ها ظرفیت‌های زنان این کشور را سرکوپ می‌کند. به گفته تورک، سیاست‌های تبعیض جنسیتی نه‌تنها در افغانستان؛ بلکه در کل منطقه از بین برده شوند: ″طالبان شدیداً در پی حذف نیم جمعیت کشور از عرصه زندگی روزمره است. این نظام آپارتاید جنسیتی ظرفیت توسعه افغانستان را به هدر می‌دهد.″

در همین‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زن با گلایه از واکنش‌های ناسازوکار نهادهای مدافع حقوق‌بشر به ویژه نهادهای پیشتیبان آموزش، خواهان برداشتن گام‌های عملی برای تامین هرچه زودتر حقوق زنان و دختران کشور شده‌اند.

این در حالی‌است که حکومت کنونی کشور آنچه را که نهادهای ملی و بین‌المللی بارها تبعیض جنسیتی و سرکوب زنان توصیف می‌کنند، زیر نام مداخله در امور داخلی افغانستان رد کرده و گفته که به حقوق زنان و دختران کشور در پرتوی آموزهای اسلامی پابند است.