خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از کشورهای اسلامی به‌خاطر به‌رسمیت نشناختن حکومت سرپرست انتقاد کرده‌است. آقای خیرخواه در یک نشست در ولایت تخار انتقاد کرده است که کشورهای همسایه افغانستان حتی حکومت کنونی را به‌رسمیت نشناخته است. سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ با انتقاد از به‌رسمیت نشناختن حکومت سرپرست از سوی کشورهای اسلامی، […]

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از کشورهای اسلامی به‌خاطر به‌رسمیت نشناختن حکومت سرپرست انتقاد کرده‌است.

آقای خیرخواه در یک نشست در ولایت تخار انتقاد کرده است که کشورهای همسایه افغانستان حتی حکومت کنونی را به‌رسمیت نشناخته است. سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ با انتقاد از به‌رسمیت نشناختن حکومت سرپرست از سوی کشورهای اسلامی، آنها را متهم به تقلید از کشورهای بزرگ جهان کرده است.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که حکومت سرپرست روایت متفاوت از شریعت دارد که با روایت دیگر کشورهای اسلامی انطباق ندارد. آنان همچنان می‌گویند که حکومت کنونی در کش و قوس‌های نیابتی استخباراتی کشورهای متخاصم جهان گیر مانده است و تدوام این تخاصم باعث شده است که هیچ کشوری اقدام برای به‌رسمیت شناسی حکومت کنونی نکند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درحالی چنین سخنان را ابراز داشته که همواره جامعه جهانی، از جمله همسایگان افغانستان، برخی شرط‌ها را برای به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست پیشنهاد کرده‌اند. تشکیل یک دولت فراگیر و رعایت حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در راس این شرایط جا دارد. ظاهرا تاکنون حکومت سرپرست این شرایط جهان را نپذیرفته است.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv