اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان به تازگی گزارشی به کانگرس  امریکا ارایه کرده و در آن گفته که ارزیابی‌های این نهاد بیانگر آن است که بانک مرکزی افغانستان استقلالیت ندارد و برای جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریزم بسیار عاجز است. سیگار یافته‌هایش را نتیجه ارزیابی یک موسسه مالی ایالات متحده می‌داند […]

اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان به تازگی گزارشی به کانگرس  امریکا ارایه کرده و در آن گفته که ارزیابی‌های این نهاد بیانگر آن است که بانک مرکزی افغانستان استقلالیت ندارد و برای جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریزم بسیار عاجز است.

سیگار یافته‌هایش را نتیجه ارزیابی یک موسسه مالی ایالات متحده می‌داند که برای ارزیابی بانک مرکزی گماشته بود. سیگار در گزارش نود روزه‌اش، مدیریت بانک مرکزی افغانستان را دچار با مشکلات خوانده است: ″بانک مرکزی افغانستان مستقل از رژیم طالبان نیست و خلاهای زیادی در مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم دارد.

افزون بر این، رویترز گزارش داده که این ارزیابی سبب شده که امریکا با دسترسی بانک مرکزی افغانستان به ۳.۵ میلیارد دالر ذخیره ارزی موافقت نکند. با این حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حکومت سرپرست از زیر پرسش بردن بانک مرکزی، باید اجتناب کند؛ در غیز آن، زیان بار خواهد بود.

از سوی‌دیگر، شماری از کارشناسان حوزه سیاسیت نیز می‌گویند که مداخله حکومت سرپرست در روندهای امدادی و امور بانک جهانی، افغانستان و شهروندان نیازمند کشور را متضرر خواهد کرد.

سیگار در حالی در واپسین گزارش خود از مقام‌های حکومت سرپرست مبنی بر مداخبه در امور کمک‌های بشردوستانه در افغانستان انتقاد کرده است که پیشتر از این نیز، برخی از نهادهای سازمان ملل از عین موضوع انتقاد کرده و خواستار پایان بخشیدن مداخله جمع حاکم در امور بشری شدند؛ اما مقام‌های حکومت سرپرست همواره این گزارش‌ها را دور از واقعیت دانسته، رد کرده‌اند.