شماری از فعالان حقوق زن از شرکت کنندگان نشست دوحه می‌خواهند که در گفت‌وگوهایش خواست‌های مردم افغانستان را در نظر بگیرند. آنان از عدم حضور یک نماینده زن از افغانستان در این نشست انتقاد می‌کنند. در همین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی ابراز امیدواری می‌کنند که این نشست زمینه‌ساز مشارکت ملی و تشکیل حکومت مبتی بر […]

شماری از فعالان حقوق زن از شرکت کنندگان نشست دوحه می‌خواهند که در گفت‌وگوهایش خواست‌های مردم افغانستان را در نظر بگیرند.

آنان از عدم حضور یک نماینده زن از افغانستان در این نشست انتقاد می‌کنند. در همین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی ابراز امیدواری می‌کنند که این نشست زمینه‌ساز مشارکت ملی و تشکیل حکومت مبتی بر اراده مردم باشد.

پس از سقوط حکومت پیشین محدویت‌های زیادی بر زنان وضع شد. که این محدویت‌ها نگرانی‌های ملی و بین‌الملی را درپی داشت. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن از شرکت کنندگان نشست دوحه می‌خواهند که در گفت‌وگوهایش خواست‌های مردم افغانستان را در نظر بگیرند. آنان می‌گویند که هیچ زنی از افغانستان در این نشست دعوت نشده‌است.

در همین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی ابراز امید واری می‌کنند که که سازمان ملل و کشورهای اشتراک کننده در نشست دو روزه دوحه برای افغانستان، در جهت زمینه‌سازی و فراهم‌آوری تسهیلات برای مشارکت ملی و تشکیل حکومت که مبتنی به‌اراده مردم افغانستان باشد، تلاش کنند.

این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست از سازمان ملل متحد نیز خواسته اند که در این نشست در مورد افغانستان تصمیم درست بگیرد.