شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان بار دیگر سازمان ملل متحد را به‌بی‌توجهی به‌پرونده‌های مهاجرتی‌شان متهم کردند. این مهاجران، با تجمع اعتراضی در مقابل کمیساری عالی سازمان مهاجرت بین‌‌المللی سازمان ملل در اسلام‌آباد، خواستار تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی‌شان، شدند. این مهاجران، سازمان مهاجرت بین‌المللی را متهم کرده‌اند که مشکلات آنان را نادیده گرفته و در […]

شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان بار دیگر سازمان ملل متحد را به‌بی‌توجهی به‌پرونده‌های مهاجرتی‌شان متهم کردند.

این مهاجران، با تجمع اعتراضی در مقابل کمیساری عالی سازمان مهاجرت بین‌‌المللی سازمان ملل در اسلام‌آباد، خواستار تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی‌شان، شدند. این مهاجران، سازمان مهاجرت بین‌المللی را متهم کرده‌اند که مشکلات آنان را نادیده گرفته و در رفع آن سهل‌انگاری می‌کند.

آنان هشدار دادند که اگر به‌پرونده‌های مهاجران به‌‍موقع رسیدگی نکند، وقایع دل‌خراش رخ خواهد داد. این مهاجران همچنان خواستار مصوونیت خود و اعضای خانواده‌های خود شده‌اند. آنان همچنین خواستار وضاحت درباره خودکشی پناهجویان شده و گفته است که سازمان ملل متحد برای یک بار هم که شده، حسن انسانیت خود را برای افغانستان ثابت کند.

این در حالی‌است که بخش عمده‌‌ای از پناهجویان افغانستان در پاکستان، همکاران پیشین نظامیان و دفاتر کشورهای خارجی، فعالان حقوق‌‎بشر و خبرنگاران هستند. اخیرا پولیس پاکستان موجی از بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغانستان را آغاز کرده‌است.