وزارت خارجه امریکا از برخورد مقام‌های کنونی افغانستان با زنان و دختران ابراز نگرانی کرده‌است. معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته‌است که امریکا اقدامات و راه‌کارهای روی‌دست گرفته‌است که کمک‌های بشر دوستانه امریکا در اختیار مقام‌های حکومت سرپرست قرار نگیرد. محدودیت‌های وضع‌شده در برابر زنان کشور و به‌ویژه بازداشت‌های اخیر دختران در مناطق مختلف شهر […]

وزارت خارجه امریکا از برخورد مقام‌های کنونی افغانستان با زنان و دختران ابراز نگرانی کرده‌است. معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته‌است که امریکا اقدامات و راه‌کارهای روی‌دست گرفته‌است که کمک‌های بشر دوستانه امریکا در اختیار مقام‌های حکومت سرپرست قرار نگیرد.

محدودیت‌های وضع‌شده در برابر زنان کشور و به‌ویژه بازداشت‌های اخیر دختران در مناطق مختلف شهر کابل واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته‌است. در تازه‌ترین مورد هم ودانت پتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید اقدامات اخیر مقام‌های حکومت سرپرست علیه زنان در حال تبدیل شدن به یک نگرانی بزرگ برای امریکا است. آقای پتل همچنان گفته‌است که امریکا تلاش کرده تا کمک‌های بشردوستانه و پول مالیات‌دهندگان امریکایی در دست‌رس مقام‌های کنونی افغانستان قرار نگیرد: «طالبان در حالی خواستار به‌رسمیت شناخته‌شدن است که اقدامات غیرقابل قبول برای ایالات متحده انجام می‌دهند. اقدامت اخیر طالبان در برابر زنان در حالی تبدیل شدن به یک نگرانی بزرگ برای امریکا است».

در همین حال، باردیگر فعالان حقوق زن ازمقام‌های حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه‌های خوب کاری و آموزشی و تحصیلی را برای دختران و زنان کشور فراهم کنند.

درحالی معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا از وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که مقام‌های حکومت سرپرست همواره مدعی اند که در

چهارچوب شریعت اسلام حقوق مردم افغانستان به‌ویژه زنان را ‌تأمین کرده‌اند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv